Tam kde Bitcoin měsíc započal, tak na stejném místě ho i zakončil. Po lednovém výrazném růstu přehřátí měl trh potřebu se zchladit. Nárůst nejistoty ohledně budoucnosti a negativní změna ve vnímání inflační trajektorie nepřispěla cenovému vývoji jak Bitcoinu, tak ani akciových trhů ve Spojených státech. I přesto se však podařilo Altliftu zachytit určité zajímavé trendy, které si rozebereme v dalších částech reportu.

Tradiční trhy

Industriální index DJI30 se během února propadl o 4,12 %, SPX o 2,66 % a Nasdaq o 0,40 %. Dle týdenních grafů, jinými slovy, z hlediska dlouhodobějšího trendu očekáváme pokračující pokles indexů amerických akciových trhů. To samozřejmě odpovídá i makroekonomické situaci, která se již nezdá být tak světlá, jak se zdála předešlý měsíc. I sami můžeme pociťovat vliv pokračující rostoucí inflace, což trhy samozřejmě nevnímají zcela pozitivně, poněvadž to vypovídá o neschopnosti Fedu a jiných světových centrálních bank dostat inflaci pod kontrolou. Tato nejistota ohledně schopností americké centrální banky se pak projevuje zejména v rostoucí výnosnosti státních dluhopisů (inverzně korelované k ceně dluhopisů), přičemž některé z nich jsou nyní na stejné úrovni jako v roce 2007 (výnosnost tříměsíčních dluhopisů je nyní 4,885 %) . Je tedy evidentní, že se zřejmě nejedná o ideální scénář budoucího vývoje. Důležité je však sledovat i vzájemnou dynamiku mezi výnosnostmi dlouhodobých a krátkodobých dluhopisů, přičemž vyšší výnosnost krátkodobých dluhopisů vypovídá o relativní nejistotě účastníků trhů ohledně krátkodobého makroekonomického vývoje ve Spojených státech, zejména tedy s ohledem na schopnosti, resp. neschopnosti splácet své zahraniční závazky.

Tyto skutečnosti ilustruje i graf uvedený níže, přičemž se jedná o zobrazení rozdílu mezi výnosností tříměsíčních a desetiročních dluhopisů.

Bitcoin a kryptoměny

Z dlouhodobého hlediska se Bitcoin nyní nachází u měsíční rezistence ve výši 23450 USD. Nad touto úrovni nebyl Bitcoin schopný uzavřít měsíční svíci ani v lednu, ani v únoru. I přestože jsme se chvilkově dostali nad touto úroveň, měsíc jsme ukončili pod, jak je možné shledat níže. Zároveň únorová svíce vypovídá o nejistotě trh ve formě tzv. „doji candle“.

Doji candle

O budoucím cenovém vývoji je tedy těžké zastat čistě pesimistický či optimistický pohled. Stejně jako většina účastníků trhu se nacházíme v relativní nejistotě. Samozřejmě však s ohledem na náš trading, je potřeba k tomu přistupovat poněkud mechanicky. Denní svíce jsou stále v uptrendu. Dokud to tak zůstane, neuchylujeme se příliš k shortování a spíše čekáme na další signály trhu. Pokud však denní svíce uzavřou pod 22500 USD, budeme se hedgovat a hledat příležitosti pro shorty. Pozoruhodná je i nižší korelace Bitcoinu s tradičními trhy (oproti předchozímu roku), a tudíž vystává otázka, jak moc velký vliv by měl případný krach na americké burze. Je jasné, že i krátkodobě by to Bitcoin zasáhlo. Avšak je třeba mít na paměti, že Bitcoin není americký, Bitcoin není čínský, Bitcoin patří světu. V roce 2022 bylo jistotou být ve stablecoins. Se současným FUDem ohledně stablecoinů vystává otázka, co je současnou největší jistotou? Na tuto otázku se odpověď nejspíš dozvíme v nadcházejícím období, avšak se domníváme, že jednou z odpovědí by mohl být právě Bitcoin.

Vzhledem k altcoinům je v březnu největším očekávaným eventem Shanghai upgrade Etherea, což vlastně umožní současným stakerům odstakovat svá Etherea. Je zajímavé, že cena do eventu neroste, a tudíž se z našeho hlediska bude jednat spíše o „buy the news“ event. Tuto myšlenku lze i podpořit tezí, že většina stakerů se pokusí svoje Ethery prodat na trhu, což by mohlo krátkodobě způsobit vhodnou příležitost k nákupu. Ovšem v tomto rozhodování záleží i na jiných okolnostech a zejména na stavu trhu obecně. C

S ohledem na jiné altcoiny jsme mohli pozorovat různé rotace mezi „narativy“, jako byl AI narativ v lednu (v návaznosti na investici Microsoftu do ChatGPT rostly zejména tokeny nějakým způsobem spojené s umělou inteligencí, jako je FET, AGIX, OCEAN, RLC a PHB), LSD (Liquid Staking Derivatives) narativ s očekávaným Shanghai upgradem, jako jsou FXS, LDO, SSV, CHESS a FIS, a Čínský narativ, přičemž v návaznosti na zprávy o kvantitativním uvolňováním Čínské centrální banky rostly tokeny jako ACH, CFX, FIL atd. To i odpovídá naší nejvýdělečnější pozicí za únor, což byl CoinFlux token (token nám zhodnotil o 170 %). Je však zapotřebí mít na paměti, že se nejedná o přítok nových peněz do systému, ale pouze o přesouvání „hot money“ z jednoho narativu do druhého. Snažíme se tedy být velmi obezřetní s ohledem na vybírání zisků a uzavírání pozic, poněvadž je velmi snadné propadnout myšlence narativu a ve výsledku skončit ve ztrátě. Tuto tezi lze i podpořit grafem níže, přičemž je možné pozorovat, že velikost trhu (bez Bitcoinu a Etherea) za sledované období (leden + únor) vzrostla o pouhých 27 %. Je tedy evidentní, že spíše se přesouvají peníze z jednoho sektoru do druhého, aniž by rostl celý trh najednou.