Březen se nesl ve znamení Bitcoinu. Po únorovém ochlazení trhu nastal výrazný růst krále kryptoměnového trhu. Významné taktéž bylo relativní oslabení alternativních měn vůči samotnému Bitcoinu. Tomuto vývoji samozřejmě napomáhal zejména narativ kolabujících významných bank ve Spojených státech a Evropě (mj. např. SVB, FRB a CS). Je tudíž evidentní, proč se růst týkal zejména Bitcoinu jako „uchovatele hodnoty“ na rozdíl od více spekulativních kryptoměnových aktiv.

Tradiční trhy

Industriální index DJI30 během března vzrostl o 1,89 %, SPX o 3,74 % a Nasdaq o 9,74 %. Uvedené výsledky se mohou zdát kontra intuitivní. Proč by měly akciové indexy růst, když reálně dochází k postupnému kolapsu amerického finančního systému? Odpověď je poněkud jednoduchá: trh nám naznačuje, že Fed bude problémové obchodní banky sanovat dodáním likvidity. Dodání likvidity probíhá zejména odkupem aktiv dotčených bank, resp. kvantitativním uvolňováním (představitele Fedu se snaží tento výraz nezmiňovat, avšak z podstaty věci se vesměs jedná o tom samém). Jak jsme již několikrát i v předchozích reportech avizovali, naše hlavní motto je „Do not fight the Fed“. Pokud chce americká centrální banka začít dodávat likviditu na trh a postupně ustupovat ve zvyšování úrokových sazeb, není zapotřebí abychom byli příliš skeptičtí vzhledem k makroekonomickému vývoji.

Jedná se tedy o velmi kritické období, přičemž Fed se musí rozhodnout, zda chce pokračovat v boji s inflací (o jejímž opětovném růstu jsme se zmiňili v předchozím reportu), anebo ustoupit vzhledem k negativním dopadům rostoucích sazeb zejména na finanční systém. Trh evidentně naznačuje druhý z případů, avšak musíme vyčkat a sledovat další potvrzovací signály (konkrétněji tedy reálné reakce a postup federálního rezervního systému).

Bitcoin a kryptoměny

Minulý měsíc jsme se zmínili o významnosti měsíční rezistence v hodnotě 23 450 USD. Trh byl v určité nejistotě. I přesto jsme však taktéž zmiňovali denní trendovou tržní strukturu, která nám nedávala signály k tomu abychom očekávali pokles. V březnu Bitcoin výrazně prorazil uvedenou rezistenci a vzrostl o 23 %. Další měsíční rezistenci lze shledat až na úrovni 35 000 USD (zhruba 25 % výš, než je nynější cena), jak poukazuje graf níže.

Samozřejmě v rámci tradingu však je za potřebí sledovat nižší časové horizonty, poněvadž sledování trendu na měsíční bázi se týká spíše investičních rozhodnutí. Slouží nám však k tomu, abychom si určili, čemu dáváme přednost, kupování dipů, anebo shortování pump.

Pokud se poohlédneme na týdenní svíce, můžeme pozorovat expanzi z několikaměsíčního range, jehož vrcholem byla hranice okolo 24 500 USD. Pokud by měl nastat určitý dip v dohledné době, očekáváme maximálně tuto hodnotu. Jakákoliv konsolidace ceny pod touto hranicí by nás vedla k přehodnocení postoje a zaujetí spíše negativního pohledu na trh.

V rámci denního trendu nám Binance FUD (týkající se obžalování Binance ze strany regulatorního orgánu SEC za insider trading) umožnil si určit krátkodobou hranici, pod kterou se nechceme na denní bázi dostat. Konsolidace ceny pod touto hranicí by naznačovala potenciální pokles.

Taktéž jsme se v předchozím reportu zmínili o nižší korelaci Bitcoinu s tradičními trhy, což nám tento měsíc pouze potvrdil. Navíc jsme i zmiňovali nenávaznost Bitcoinu na kteroukoliv ekonomiku. Tento fakt nám taktéž byl potvrzen cenovým vývojem vzhledem k negativním zprávám týkajících se amerických a evropských bank.

Zdá se tedy, že odpovědí na námi předem vytyčené otázky ohledně hledání jistoty se stává Bitcoin. Pokud se neprojeví významnost Bitcoinu v současném světe, můžeme usoudit, že celý projekt je vlastně k ničemu. Nyní hvězdy přejí tomu, aby Bitcoin prosperoval. Kvůli současné globální situaci byl Bitcoin vytvořen. Pokud selže i v současném rozpoložení, nemá tento projekt z našeho pohledu smysl.

Vzhledem k Altcoinům je v dubnu největším očekáváním odložený Shanghai upgrade Etherea, na který jsme již upozorňovali v březnovém reportu. S ohledem na jiné Altcoiny březen nebyl příliš zajímavý, jak již bylo zmíněno na začátku reportu. Důvodem je, že současný narativ se týká pouze Bitcoinu, a altcoiny v průměrů oproti Bitcoinu znatelně zaostávají. Není tedy v současnosti nutné se hrnout do nákupu alternativních kryptoměn. Ba naopak jsme dokonce prodali některé dlouhodobější pozice za účelem uvolnění likvidity pro nákup dipu na Bitcoinu, případně dipu na Ethereu spojeným s uvolněním zastakovaných Ethereum tokenů po Shanghai upgrade. Vždy je snadné dokoupit zpět. Je však zapotřebí reagovat na impulzy trhu, a až na pár výjimek trh očividně upřednostňuje Bitcoin. To lze taktéž potvrdit pohlédnutím na Bitcoinovu dominanci (procentuální tržní kapitalizace BTC vůči zbytku trhu) níže. Hranice 48 % byla dosavad historicky jakýmsi signálem pro přelévání prostředku z Bitcoinu do ostatních měn (ke které se pomalu blížíme). Je však vždy nutné zhodnotit klady a zápory držených pozic. V současnosti jsou jedinými pozitivními aspekty držení alternativních měn jejich budoucí potenciální růst. Naopak rizikem se stává jejich relativní nevýkonnost, a zároveň i jejich větší pokles, pokud BTC udělá dip. Je tedy jasné, že přílišná expozice vůči altcoinům se nyní nevyplatí.

Shrnutí

I přestože se poněkud rozpadá tradiční bankovní systém, nelze totéž tvrzení aplikovat na náš alternativní systém, který naopak zaznamenal pozoruhodný růst. Naše očekávání ohledně Bitcoinu a jeho vývoji v březnu se naplnila. Bohužel však za cenu klesajících cen alternativních kryptoměn. Je však třeba stále mít na mysli, že samostatně rostoucí Bitcoin je velmi zdravé pro trh jako celek a poukazuje na návrat důvěry v samotný koncept kryptoměn, přičemž Bitcoin je jejich hlavním reprezentantem. Samozřejmě, nárust Bitcoinu časem způsobí růst i alternativních tokenů, přičemž chamtivost a lidské emoce obecně se příliš nemění. Důležité je však časování, jak už bývá zvykem u tradingu.

Zdroj obrázku: Cryptoverze