Blockchain nezná hranice a je jako téma aktuální napříč zeměmi a kontinenty. V Altlift toto víme a rádi se účastníme přednášek, konferencí a meetupů i mimo naší zemi – ať už v roli přednášejících, panelistů, či jen jako návštěvníci. V irském Galway přednášel Jakub Jedlinský vývojářům o využití DLT.

Přednáška v Galway