×

Hodnota kryptoměny

21. 02. 2020

Lze určit hodnotu kryptoměny i jinak než ochotou druhého zaplatit za ni? Ochota něco koupit zvyšuje poptávku a v důsledku i cenu. Cena čehokoli roste, když to více lidí chce za danou cenu koupit než prodat. Pokud jde o hodnotu, tak ta není tak jasně viditelná nebo definovatelná. Různí lidé vnímají hodnotu různě a nelze jejich pohled zavrhnout jako chybný nebo irelevantní. Právě vnímání hodnoty jednotlivcem totiž rozhoduje o jeho ochotě si věc nebo službu koupit. V čem tedy můžeme spatřovat hodnotu kryptoměn?

Někteří lidé vidí hodnotu ve vykonané práci, domnívají se, že hodnota kryptoměn je zajištěna prací těžebních strojů. Pohledem těžaře je důležitá výnosnost a rentabilita jeho konání. První kryptoměny, jako například Bitcoin, potřebují pro správné fungování těžaře, kteří vynaložením výpočetního výkonu řeší matematický úkol a následně do nového bloku zaznamenávají transakce. Motivací těžařů je především výdělek. Jak se postupně kryptoměny vyvíjely, i na tuto oblast byl kladen nemalý tlak.  V síti Bitcoinu se například po čtyřech letech půlí odměna těžařů.  Tento fakt motivuje celý těžební průmysl ke zvýšení efektivity těžby a zároveň ovlivňuje cenu dané kryptoměny. Postupně se toto odvětví přesunulo z mobilních telefonů či osobních počítačů na seskupení jednoúčelových strojů a rozsáhlých sestav grafických karet. Představu, jak vypadá takové těžební družstvo (pool), si můžete utvořit z obrázku  – na něm „továrnu na bitcoiny“ zastihla povodeň.

V tomto odvětví je rychlost vývoje přímo úměrná vzrůstající ceně vstupů, a to především elektrické energie, a klesajícímu množství jednotek kryptoměny za úspěšný výsledek. Důležité je uvědomit si, že těžba výše popsaným principem Proof of Work neovlivňuje poptávku, ale nabídku. Těžaři utrácejí státní měny, aby uhradili své náklady. Musí tedy vytěženou kryptoměnu prodávat a tím tlačí na pokles její ceny. Snížení odměn na polovinu tedy vede k tomu, že se sníží tento nabídkový tlak.

Některé altcoiny se vydaly jinou cestou než Bitcoin a pro ověřování transakcí využívají metody Proof of Stake, která je postavena na principu vlastnictví minimálního množství dané kryptoměny po určitou dobu. Proof of Stake tedy odměňuje držitele kryptoměny. Tím se vytváří poptávka, což tlačí na růst ceny. U metody Proof of Stake není nutné kupovat žádná specializovaná zařízení, ani neroste spotřeba elektřiny. Tlak na nabídku tedy nezpůsobuje.

Další oblastí výrazně ovlivňující cenu určité kryptoměny může být pozitivní nálada na celém kryptoměnovém trhu. Pokud pozitivní sentiment po určitou dobu setrvává, spekulanti tak začínají na burzách vyhledávat kryptoměny, které původně nebyly v jejich hledáčku.  Při takovýchto obdobích jsou nejčastěji v oblibě kryptoměnové „Blue chips“, tedy ty na první pohled největší a nejznámější. V dalších vlnách se tito spekulanti více zaměřují na méně známá kryptoaktiva a to většinou po skupinách například dle použití atp. Příkladem použití, na které se některé kryptoměny specializují, je anonymita.

Již mnoha i akademickými autory byla zkoumána souvislost a ovlivňování cen jednotlivých kryptoměn navzájem.  Velmi jednoduše by se toto pravidlo dalo vysvětlit starým příslovím: Pokud je příliv, jdou všechny lodě nahoru.  Jak zmínil Warren Buffet: „Teprve když opadne příliv, poznáme, kdo plaval nahý.“ 

Další kryptoměny se snaží zatraktivnit spojením s konkrétními projekty. Pokud nás zajímá projekt, který je výlučně financován vybranou kryptoměnou, nezbyde nám nic jiného, než si ji koupit. Takové kryptoměny označujeme jako utility tokeny. V podstatě se jedná o vouchery. Můžeme si je také představit jako žetony na pouti, za které se můžeme svést na kolotoči nebo na autodromu.

Jiné kryptoměny jsou tzv. security tokeny. Představují digitální obdobu cenného papíru. Jejich držitelům zajišťují podíl na nějaké společnosti či projektu, případně podíl na peněžních tocích z nich. Security tokeny jsou, stejně jako cenné papíry, už dnes výrazně více regulované. Než se rozhodnete investovat do security tokenu, ujistěte se, že skutečně kupujete právně podložený podíl. Často tomu tak vůbec není. Méně zkušení investoři běžně nakupují kryptoměny, které propagují nějakou zajímavou službu, projekt či aplikaci, přitom ale samotný token není na takovou službu nijak navázán. Jedná se pak pouze o spekulaci a do jisté míry i klamání zákazníků.

Jiné kryptoměny se více profilují jako peníze. A to ať už jako prostředek směny, nebo jako uchovatel hodnoty. Hodí se zejména tam, kde selhávají státní měny nebo je použití tradičních finančních kanálů zbytečně drahé či pomalé – např. při obchodu s Čínou. Kryptoměny bývaly s oblibou používány v okamžicích, kdy kvůli různým omezením svobod nebylo možné nakládat se svým majetkem. Primárním cílem tedy nebylo vlastnictví určité kryptoměny, ale byl to pouze prostředek převodu/vlastnictví aktiva. Představte si lidi, kteří utíkají před válkou nebo perzekucí. Do oblečení a zavazadel dokážou ukrýt něco mála zlata či diamantů. A potom se musí modlit, aby jim to nikdo neukradl. Přenášet kryptoměny je neporovnatelně jednodušší. Lze do nich převést veškerý majetek a pak už jenom napsat soukromý klíč třeba na vnitřní stranu pytlíku od svačiny. Nebo ho vložit jako QR kód do reklamního letáku. Jakmile se někde v bezpečí dostanete k počítači, máte všechen svůj majetek zpět.

U většiny kryptoměn lze tvrdit, že jejich současná funkcionalita ještě nedosáhla cíle prezentovaného v obchodním plánu organizace, která ji vyvíjí (tzv. White paper). Investice do takové kryptoměny je tedy něco jako investice do start-upu, nebo do nové technologie. U takových projektů je třeba sledovat, jestli vývoj probíhá podle předem stanovených milníků, jak vývojářský tým komunikuje s veřejností a také kolik fanoušků má daný projekt na sociálních sítí. To vše zvyšuje šance, že se právě daná kryptoměna prosadí. Konkurenčních projektů má totiž dnes již prakticky každá kryptoměna několik.

Další hlediska, která se vyplatí sledovat, jsou obchodovatelnost na velkých a solidních kryptoměnových burzách či směnárnách, kvalita a bezpečnost peněženek, které umožňují kryptoměnu uchovávat, nebo například spolupráce s renomovanými firmami a organizacemi. Dobrým signálem je v neposlední řadě množství míst, kde lze vybranou kryptoměnou zaplatit.

Shrnutí

Hodnota kryptoměn spočívá především v jejich různorodosti. Každý člověk má jiné potřeby a jinou představu o tom, co je hodnotné. Díky tomu, kolik dnes existuje kryptoměn, si tak můžeme vybírat investice na míru. Věříme, že skutečný potenciál kryptoměn se ukáže teprve tehdy, kdy budou běžní lidé tyto prostředky používat v rámci užitečných mobilních aplikací, aniž by museli vůbec vědět, že využívají nějakou kryptoměnu nebo blockchain.

Kontakt
Opište kód: captcha

Altlift s.r.o.

+420 725 241 781
info@altlift.cz

Korunní 2569/108
101 00 Praha 10 - Vinohrady

IČO: 28133544

Total market cap: $
Dominance: %
Copyright © 2020 Altlift.cz