Abstrakt

VeChain je platforma dodavatelského řetězce postavená na blockchainu. Společnost VeChain, která byla založena v roce 2015 a spuštěna v červnu 2016, si klade za cíl využít distribuované řízení a technologii internetu věcí (IoT) k vytvoření ekosystému, který řeší některé z hlavních problémů s řízením dodavatelského řetězce. Platforma využívá dva vlastní tokeny, VET a VTHO, ke správě a vytváření hodnoty na základě svého veřejného blockchainu VeChainThor. Myšlenkou VeChain je zvýšit efektivitu, sledovatelnost a transparentnost dodavatelských řetězců a zároveň snížit náklady a dát větší kontrolu do rukou jednotlivých uživatelů.

VeChain existuje proto, aby narušil tradiční modely dodavatelských řetězců,. Odvětví, které se před nástupem blockchainu v průběhu desetiletí příliš nezměnilo. Využití transparentní technologie bez jediného slabého místa nebo kontroly umožňuje větší bezpečnost, efektivitu a snadné sledování produktů v konkrétním dodavatelském řetězci a zároveň snižuje náklady díky transparentní automatizaci. Model VeChain tak oslovuje podniky, které chtějí snížit tření v dodavatelském řetězci a působit na klienty důvěryhodnějším dojmem. Oficiální dokumentace společnosti VeChain uvádí, že její jedinečná výhoda spočívá mimo jiné v nastavení dvou tokenů. Vlastní poplatky za tokeny v kombinaci s poplatky za různé služby generují společnosti provozní příjmy, zatímco držitelé tokenů se mohou zapojit do činností, jako je stakování, a poskytovat tak likviditu výměnou za odměny.

 

Klíčové definice VEChainu

Authority Masternode (AM): AM je k síti připojený server, na kterém běží program VeChainThor full node, který uchovává kompletní kopii blockchainu. Authority Masternode jsou plné uzly oprávněné prostřednictvím onchain whitelistu ověřovat a vytvářet bloky blockchainu VeChainThor.

VET: Jeden ze dvou tokenů v systému VeChain. Funkcí VET je sloužit jako médium pro přenos hodnoty, nebo jinými slovy jako chytré peníze (smart money), které umožňují rychlý oběh hodnoty v rámci ekosystému.

VTHO: VTHO: druhý token v systému VeChain. VTHO představuje základní náklady na používání blockchainu VeChainThor a bude spotřebován (nebo jinými slovy spálen) po provedení určitých operací v blockchainu.

Klasifikace

Substance

VeChain je protokol. Používá protokol Proof-of-Authority (PoA), což je konsensuální algoritmus.

Vydavatel (měnová autorita)

Whitelist Authority Masternodů je spravován prostřednictvím zabudovaného smart kontraktu, který vyžaduje vícepodpisovou autorizaci členů VeChain Steering Commitee, aby bylo možné provést jakoukoli změnu. Všichni držitelé AM musí splňovat následující podmínky:

  • Být prověřeni, aby bylo zajištěno, že mají legitimní identitu
  • Držet 25 milionů VET jako zástavu
  • Provozovat a spravovat server s určitou garantovanou úrovní výkonu a dostupnosti.

Nositel

Jako pobídku pro AM za udržování integrity blockchainu, přispívání do ekosystému VeChain a účast na správě platformy síť odměňuje AM tokeny VTHO, což je nativní token VIP180 představující transakční poplatky blockchainu VeChainThor.

Měnová jednotka

VET je token používaný pro transakce a další činnosti, zatímco VTHO zajišťuje platby poplatků, a funguje tedy jako „gas token“, podobně jako funguje gas pro transakce v Ethereu (ETH).

Systém přenosu

Tokeny VET a VTHO se přenášejí pomocí blockchainu VeChainThor, což je veřejný blockchain, který je určen pro masové přijetí technologie blockchain podnikovými uživateli všech velikostí. Má sloužit jako základ udržitelného a škálovatelného ekosystému podnikových blockchainů.

Instituce

V ekosystému VeChain se zúčastněné strany s hlasovacími pravomocemi dělí do tří kategorií – Authority Masternodes, Economic X Nodes a Economic Nodes. Authority Masternodes jsou správci sítě VeChainThor blockchain a každý z provozovatelů uzlů musí mít v daném okamžiku alespoň 25 000 000 VET. Authority Masternodes jsou jediné uzly, které jsou oprávněny těžit bloky v blockchainu VeChainThor, a jsou odměňovány 30 % transakčního poplatku v každém bloku. Economic X Nodes a Economic Nodes byly vytvořeny z iniciativy nadace v rané fázi ekosystému. Každý držitel uzlu musí stakovat minimální množství VET a počkat na dobu splatnosti podle typu a úrovně uzlu.

4 úrovně Economic X Nodes

4 úrovně Economic X Nodes

3 úrovně Economic Nodes

3 úrovně Economic Nodes

Kolaterál

Token VET se používá jako kolaterál a držitelé VET obdrží VTHO jako odměnu za držení VET.

Příliv peněz do oběhu

Nové tokeny VTHO jsou vytvářeny jako odměna pro AM, kteří udržují integritu blockchainu, přispívají do ekosystému VeChain a podílejí se na správě platformy. Tato odměna činí 30 % transakčního poplatku, přičemž zbývajících 70 % transakčního poplatku VTHO se spálí. AM, který vyprodukuje blok, není určen konkurenčním způsobem, jako je tomu u Bitcoinu; producenti bloků jsou určeni náhodným algoritmem.

Ukončení

Token VTHO je spotřebován (nebo spálen) poté, co operátoři uzlu provedou operace v blockchainu. V transakcích se spálí 70 % VTHO, zbylých 30 % se vyplatí jako odměny.

Komunikace

Všechny členy týmu VeChain najdete na LinkedIn a/nebo Twitteru, jejich jména a odkazy na jejich účty na sociálních sítích jsou uvedeny v sekci „About“ na webových stránkách. Další obecné informace lze nalézt na twitterovém účtu VeChain Foundation @vechainofficial (~380 tisíc sledujících). Existuje také stránka VeChain telegram (~40 tisíc členů).

Partnerství

VeChain v současné době uvádí jako partnery následující společnosti, především potravinářské a nápojové. Mezi tyto společnosti patří následující (s odkazy na webové stránky společností):

U některých projektů/společností se nám ve společnosti Altlift nepodařilo najít informace o partnerství na straně partnerské společnosti. Mezi tyto společnosti patří např: Latitude 28 Produce, Inpi Asia, Kehu Technology, BMW, Enn Group a Logsafer. Některé z těchto společností se sice mohou pochlubit projekty a technologiemi, které by spadaly do oblasti působnosti společnosti VeChain, ale neuvádějí společnost VeChain konkrétně jako partnera. Níže jsou uvedeny partnerské společnosti, které na svých webových stránkách nebo ve zpravodajských článcích o těchto společnostech uvádějí spojení se společností VeChain.

Partnerství Walmart China

Společnosti PwC China a Walmart China vyvíjejí platformu pro dohledatelnost na blockchainu VeChain s názvem Walmart China Blockchain Traceability Platform. Společnost VeChain zdůraznila „dlouhodobé problémy v oblasti přepravy čerstvých potravin, výběru produktů, transparentnosti informací o produktech a jejich viditelnosti“ a vyzdvihla účinnost blockchainových řešení při řešení těchto problémů. Sam’s Club, čínská dceřiná společnost společnosti Walmart, rovněž spolupracuje s VeChain v rámci své blockchainové iniciativy zaměřené na udržitelnost. Sam’s Club bude využívat upravenou verzi platformy ToolChain společnosti VeChain spolu se softwarovými senzory, hardwarovými senzory a technologiemi internetu věcí k automatickému nahrávání dat z celého dodavatelského řetězce společnosti do blockchainu. Tato data mohou využívat všichni partneři dodavatelského řetězce a pomocí QR kódu k nim mohou přistupovat i spotřebitelé v místě nákupu.

Partnerství s Oxfordskou univerzitou

Oxfordská univerzita a tým VeResearch společně zveřejnily technický dokument s názvem; AlphaBlock: An Evaluation Framework for Blockchain Consensus Protocols pro hodnocení konsensuálních protokolů blockchainu. Prostřednictvím rámce AlphaBlock je porovnáván celkový výkon konsensu Byzantine Fault Tolerant (BFT) a Nakamoto Consensus (NC).

Partnerství DNV

Společnosti DNV a VeChain spolupracovaly na projektu s názvem My Story. Obě společnosti toto partnerství poprvé představily na veletrhu VivaTech 2019. My Story je řešení digitálního zajištění na bázi blockchainu, které umožňuje značkám sdílet přímo se spotřebiteli skutečný a autentický příběh, který se skrývá za každým produktem. Partnerství mezi společnostmi DNV a VeChain je podobné partnerství WalmartChina v tom, že jeho cílem je zajistit transparentnost v dodavatelském řetězci a překlenout propast důvěry mezi jejich snahami a obavami spotřebitelů. DNV je také spojovacím článkem mezi VeChain a další společností, kterou uvádí ve své sekci partnerství: ReSea Project. Společnost ReSea sice výslovně neuvádí VeChain jako svého poskytovatele blockchainu, ale zmiňuje DNV jako certifikátora sledovatelnosti. ReSea uvádí, že „poskytujeme důkaz původu, certifikovaný nezávislou třetí stranou DNV, že získaný plast pochází z oceánů a řek“.

Partnerství eGrid Consulting

Logo společnosti VeChain je uvedeno v části „Blockchain Solution and Implementation“ společnosti eGrid, ale VeChain v této části konkrétně nezmiňují. Společnost eGrid však hovoří o sledovatelnosti zboží proti padělání a důvěryhodnosti dodavatelského řetězce jako o některých řešeních, která může na blockchainu vytvořit. Vzhledem k dostupným informacím o společnosti VeChain a jejích partnerstvích lze předpokládat, že blockchain poskytující tato řešení je právě VeChain.

Jakmile VeChain přejde do fáze „governance consensus“ svého plánu, hodlá oslovit vládní partnery, jako je Čína, Malta, San Marino, Kypr, a technologické partnery, jako jsou AWS a Deloitte.

Zkušenosti týmu

VeChain je produktem tvůrce a spoluzakladatele Sunnyho Lu, IT manažera, který byl dříve CIO společnosti Louis Vuitton China. Spoluzakladatel Jay Zhang, který řídí globální firemní strukturu, správu a finanční řízení společnosti VeChain, dříve pracoval pro společnosti Deloitte i PriceWaterhouseCoopers v oblasti financí a řízení rizik. Společnost VeChain má také mnoho členů týmu rozmístěných po celém světě, včetně Jerome Grillerose, GM VeChain Europe, Sarah Nabaa, GM VeChain SEA, a Jasona Rockwooda, Country Manager VeChain US.

Současné financování

Mezi současné investory společnosti VeChain patří např: Breyer Capital, DNV, Draper Dragon, Fenbushi Capital, FutureCap a PWC.

Současná rizika

Jako hlavní riziko projektu lze vnímat, že většina partnerství společnosti VeChain se nachází v Číně, a to vzhledem k současným zvýšeným omezením, která jsou v této zemi na kryptoměny uvalena. Když si připomeneme část analýzy „Partnerství“, můžeme vidět, že většina jejich partnerství je se společnostmi v Číně. Tyto vazby na Čínu a čínskou vládu představují velké riziko a mohly by vést ke krachu. Dalším rizikem/červenou vlajkou je, že mnoho partnerských společností uvedených na webových stránkách společnosti VeChain v sekci „Channels and Partnerships“ neuvádí společnost VeChain jako partnera na souběžných webových stránkách, účtech na sociálních sítích nebo ve zpravodajských článcích.

Strategie zmírnění rizik

Nejlepším způsobem, jak zmírnit tato rizika, je vytvoření partnerství se společnostmi a značkami mimo Čínu, zejména v Evropě, Austrálii a Severní a Jižní Americe.

Závěr

Závěrem lze říci, že jako Altlift jsme ohledně technologie, kterou společnost VeChain poskytuje, optimističtí. Technologie dodavatelského řetězce je cenná jak pro zákazníky, tak pro společnosti – a to i ty mimo Čínu, které mají nižší omezení týkající se kryptoměn. Domníváme se však, že dokud nebudou tato partnerství vytvořena mimo Čínu a dokud nebudou tyto společnosti technologii využívat, je VeChain rizikovým tokenem a investici do něj bychom nedoporučovali.