SwissBorg je myšlenka důvěryhodného ekosystému správy aktiv založeného na technologii blockchain, který je přístupný všem. Tuto myšlenku v praxi realizuje společnost SwissBorg Invest Ltd se sídlem ve švýcarském Lausanne. Token SwissBorg (CHSB) je interní měna ekosystému, která byla v roce 2017 použita k financování projektu. Držení těchto tokenů zahrnuje určité výhody uvnitř ekosystému SwissBorg, kterým se budeme podrobněji věnovat níže. 

Mezitím SwissBorg vydal dva produkty.  Prvním je jejich komunitní aplikace, která je určena k získání více informací o financích, obchodování s kryptoměnami a správě majetku. Plněním různých úkolů můžete také zdarma získat CHSB, která slouží jako marketingový nástroj ke zvýšení zájmu o SwissBorg. Druhou je aplikace Wealth, kde můžete spravovat své bohatství obchodováním a stakingem kryptoměn. Její zvláštností je inteligentní engine, který skenuje různé burzy a hledá aktuální nejlepší nabídku, takže obchodování s kryptoměnami je velmi snadné i pro nezkušené investory díky principu arbitráže. Díky tomu si nemusíte zakládat účet na všech dostupných burzách (jednoduchost) a SwissBorg díky úsporám z rozsahu získává lepší kurzy než individuální obchodník. Aplikace SwissBorg Wealth App je tedy takzvanou meta burzou pro kryptoměny.

Klasifikace Swissborg Tokenu

V následujících řádcích klasifikujeme SwissBorg Token na základě několika aspektů.

Substance

Tokeny SwissBorg nemají žádné fyzické zajištění, protože nejsou kryté něčím, jako je zlato nebo stříbro ve fyzickém světě. Jsou pouze založeny na elektronickém protokolu, což znamená, že mají pevně daná pravidla založená na kódu. V tomto případě je kód jednak implementován na základě standardu ERC-20 pro tokeny založené na Ethereum Blockchain a jednak na základě specifických pravidel, která jsou implementována přímo do CHSB tokenů, například pevný počet tokenů.

Monetární politika

CHSB má kódem pevně stanovené množství 1 000 000 000 tokenů. Byly vydány za účelem financování projektu prostřednictvím crowdfundingu za 0,1 CHF za token. Z nich je 700 000 ve volném oběhu, 200 000 je v držení týmu a 100 000 jako rezerva.

Nositel

Projekce tokenů CHSB probíhá přístupem k příslušným tokenům prostřednictvím peněženky kompatibilní s ERC-20. Tokeny nelze fyzicky vlastnit, ale lze vlastnit pouze jejich přístup jako hodnotu. Pokud jsou tokeny drženy v aplikaci SwissBorg Wealth App, poskytujete svůj přístupový klíč společnosti SwissBorg, čímž může obnovit vaše hodnoty v případě ztráty přístupových klíčů. Kryptoměny je však možné z aplikace Wealth posílat i do soukromé peněženky.  Tokeny CHSB vám v budoucnu také dají právo hlasovat o dalším vývoji SwissBorg, což znamená, že právo hlasovat lze vnímat i jako vyjádření vnímání měny.

Měnová jednotka 

CHSB jsou dělitelné až na 8 desetinných míst. V současné době neexistuje žádný specifický název pro desetinná místa CHSB. Vzhledem k vysoké ceně plynu Ethereum se však nedoporučuje posílat velmi malé částky CHSB. Pracuje se však na řešení zvaném dust clearing, díky kterému budou menší množství stále použitelná.

Systém přenosu

CHSB se převádí jako většina kryptoměn prostřednictvím blockchainu. V tomto případě SwissBorg využívá blockchain Ethereum, který je v současnosti nejoblíbenějším adaptivním blockchainem pro kryptoměny. Zvláštností blockchainu ve srovnání s měnami, jako je americký dolar, je, že neexistuje žádná centrální jednotka, která by měnu kontrolovala. V této oblasti hovoříme o decentralizaci, protože moc je svěřena zúčastněným členům, kteří systému poskytují svůj výpočetní výkon (těžaři). Díky tomu je blockchain neměnný, což znamená, že například nelze zrušit žádné transakce a zmrazit bankovní účty. Kromě toho je ve většině případů celý řetězec transakcí veřejný, což znamená, že každou transakci lze vysledovat, aniž bychom znali vlastníka, který za ní stojí.

Instituce

Tokeny SwissBorg jsou decentralizované, což znamená, že je nikdo přímo nereguluje. Je však třeba poznamenat, že CHSB Tokeny jsou předem vytěžené mince, které nejsou průběžně těženy těžaři, jako je tomu například u Bitcoinu.

Protože však tým SwissBorg vyhradil velkou část tokenů z ICO na financování, je třeba poznamenat, že mají velký vliv na institucionální moc. Lze však říci, že institucionální moc mají těžaři Etherea, protože pokud by přestali těžit, síť by přestala fungovat. To však není příliš reálné vzhledem k motivačním systémům prostřednictvím odměn za těžbu a sázení.

SwissBorg Token - rozložení

Zdroj: https://uploads-ssl.webflow.com/5c0e70439a14797357f10649/5c6166b360d0827a1ef046eb_swissborg-technical-whitepaper.pdf

Na tokeny přidělené týmu a poradcům se vztahuje čtyřleté distribuční období. Od konce TGE (10. ledna 2018) budou tým a poradci dostávat 10 % přidělených tokenů každých šest měsíců až do ukončení distribuce. Pokud tedy stávající člen týmu odejde, nebudou mu přiděleny žádné další tokeny. Zbývající množství tokenů bude přiděleno nově jmenovanému členu týmu.

Zajištění

Tokeny CHSB nejsou vázány na cenný papír, který by zaručoval jejich stabilitu. Jejich hodnota je zastupitelná a odvozuje se výhradně od jejich poptávky v rámci sítě.

Vytvoření 

Během období tvorby bylo systémem inteligentních smluv Ethereum vytvořeno celkem až 1 miliarda CHSB, všechny se stejnou hodnotou a funkčností.

Míra tvorby během období tvorby pro každý CHSB byla 0,1 CHF = 1 CHSB. Protože však tuto výměnu nelze zvrátit, neexistuje již mezi nimi žádná cenová vazba.

Ukončení

Vzhledem k tomu, že tokeny CHSB běží na blockchainu Ethereum, neexistuje žádná centrální správa, která by mohla kontrolovat nabídku peněz. Přesto je třeba zmínit, že je možné, aby někdo ztratil přístup ke své peněžence, a proto tokeny již nejsou dostupné a lze je považovat za zničené. Tým SwissBorg však tokeny CHSB také záměrně ničí tím, že je odkupuje a ničí, aby zajistil neustálý růst ceny snížením nabídky CHSB.

Systémová analýza

Jak jsme viděli výše, hodnotu tokenů CHSB určuje pouze jejich poptávka. Aby však poptávka byla udržitelná, musí pro tokeny existovat využití. Proto budeme zkoumat případy použití a jejich udržitelnost pro token SwissBorg.

Případy použití pro CHSB

SwissBorg sám nazývá svůj token multy-utility token. Zde je vysvětleno proč:

CHSB Yield Program

Program CHSB Yield vám umožňuje vydělávat na vašich kryptoměnách. Díky propojení vypláceného výnosu s výkonností ekosystému SwissBorg tento výnosový program dlouhodobě odměňuje držitele tokenů. Tento výnos je vyplácen denně, což vede ke složenému efektu.

Výši výnosu CHSB podle komunitního indexu ovlivňují následující faktory:

SwissBorg App Volume Score
Kombinace objemu generovaného z burz a také částky uzamčené v různých peněženkách Smart Yield (kromě CHSB Smart Yield).

Skóre tokenů CHSB
Vypočítáno na základě objemu obchodování na CoinMarketCap a aktuální ceny CHSB.

Skóre aktivity aplikace SwissBorg
Kombinace nových uživatelů, kteří se připojují k aplikaci, a aktivity nových a stávajících uživatelů v aplikaci. Čím více tedy vkládáte, směňujete, kontrolujete své portfolio nebo čtete naši analýzu aktiv, tím vyšší bude skóre.

Komunitní skóre aplikace
To se vypočítává na základě aktivity v komunitní aplikaci.

Skóre angažovanosti v DAO a sociálních médiích
Toto skóre je založeno na počtu aktivních členů v DAO a na angažovanosti na Facebooku, Twitteru, LinkedIn a Instagramu, takže nezapomeňte lajkovat, sdílet a komentovat naše příspěvky, abyste zvýšili skóre.

Swissborg CHSB Smart Yield

Zdroj: https://swissborg.com/blog/chsb-smart-yield

Staking

Stakingem 50000 CHSB tokenů na 365 dní se můžete stát prémiovým uživatelem SwissBorg. To vám umožní využívat 0% transakční poplatek u některých kryptoměn a dvojnásobné výplaty výnosů. Jako účastník ICO se můžete stát prémiovým uživatelem Genesis za staking pouhých 5000 CHSB. V současné době je 4935 prémiových uživatelů, což znamená, že je stakováno 18,41 % všech tokenů CHSB. Genesis Premium vám umožňuje využívat 0% transakčních nákladů na některé kryptoměny a dvojnásobné výplaty výnosů. Kromě toho je poskytováno zabezpečení v podobě bezpečnostní sítě Genesis Safety Net, která chrání před ztrátami v oblasti hospodaření s výnosy. Plánuje se, že brzy bude vydána levnější prémiová verze s názvem Community Premium. Od tohoto okamžiku již nebude verze Genesis Premium k dispozici. Proslýchá se, že verze Community Premium bude uvolněna až po více než 5000 členech Genesis Premium.

CHSB komuntní program

Zdroj: https://swissborg.com/blog/genesis-community-premium

Práva na správu (již brzy)
Token CHSB vám dává právo hlasovat v referendech SwissBorg a podílet se tak na utváření budoucnosti aplikace SwissBorg. Je to jen první krok k plně decentralizovanému řízení. SwissBorg začal jako kmen, rozšířil se na vesnici a nyní směřuje k tomu, aby se stal národem.

Protect & Burn
Každý měsíc SwissBorg přidává 20 % příjmů z poplatků v aplikaci SwissBorg do rezervy na ochranu ceny tokenů CHSB. Když se cena dostane do bear runu, zadávají nákupní příkazy ručně a posílají tokeny do nedostupné peněženky. Dosud bylo provedeno 16 operací Protect & Burn.

Nabídka a poptávka

Protože cena tokenů je tvořena nabídkou a poptávkou, podíváme se nyní na tyto faktory blíže. 

Nabídka

Ze 700 000 000 tokenů ve volném oběhu je v současné době 18,41 % vsazeno a 42,77 % je uloženo v programu Yield. Kromě toho bylo 4’463’677 těchto tokenů spáleno mechanismem Protect & Burn, což znamená, že zbývající nabídka v oběhu tvoří přibližně 1/3 celkové nabídky v oběhu. 

CHSB circulating supply

https://swissborg.com/chsb-overview

Poptávka

V aplikaci SwissBorg Wealth je v současné době 317 000 ověřených uživatelů. Z nich si 4935 zakoupilo prémiový účet a pouze 15 z nich jej od té doby opustilo. Lze předpokládat, že většina poptávky vyplývá ze záměru stát se prémiovým uživatelem nebo ze záměru mít v budoucnu možnost prodat tokeny CHSB za vyšší cenu. Protože je však prémiové členství Genesis v současné době poměrně drahé (~50 000 USD), je pravděpodobné, že zavedení komunitního členství (~2000 USD) přiláká mnoho nových uživatelů. Je těžké odhadnout, zda si již zakoupili tokeny CHSB, či nikoliv. 

Celkově SwissBorg spravuje aktiva ve výši 1 400 000 000 USD. Při obchodování na platformě v jiných měnách než CHSB vznikají transakční náklady ve výši 20 %, které jsou zahrnuty do fondu Protect & Burn. Čím větší je tento pool, tím silnější je cenová stabilita CHSB. V současné době zbývá v Protect & Burn poolu 306 000 USD.

Swissborg Insights

Ve výroční zprávě společnosti SwissBorg můžeme vidět, že SwissBorg jako společnost zatím není zisková, protože výdaje převyšují příjmy. Je však důležité poznamenat, že aplikace Wealth, která generuje příjmy, byla vydána teprve v dubnu 2020 a od té doby počet uživatelů silně roste. Je tedy pravděpodobné, že si SwissBorg udrží svou pozici a brzy by mohl být ziskový. To je důležité, aby se CHSB vůbec zachovala.

Existuje také SwissBorg DAO (decentralizovaná autonomní organizace), kde se lidé z komunity SwissBorg mohou zapojit do projektu tím, že budou nezávisle plnit úkoly pro SwissBorg.

Swissborg finanční výsledky

https://app.hubspot.com/documents/7219152/view/105752608?accessId=6ceba9

Doporučení

SwissBorg nabízí velmi dobrý produkt díky své aplikaci Wealth App a vlastnímu tokenu CHSB. Hodně se investuje do budování loajální komunity, která za svou aktivitu získává hlasovací práva a odměny (meritokracie). Tým a jejich CEO Cyrus Fazel mají ke komunitě velmi blízko a vytvářejí v projekt velkou důvěru. Švýcarsko je navíc celosvětově považováno za důvěryhodné a bezpečné, což dále zvyšuje důvěru vůbec v SwissBorg jako projekt.

Vzhledem k tomu, že token SwissBorg CHSB nabízí skutečné účely, existuje poptávka, která se bude zvyšovat prostřednictvím dalších funkcí, jako je například Community Premium. Tuto poptávku bude chránit Protect & Burn i ve špatných časech, aby byl umožněn stálý růst ceny. Tento Protect & Burn se také zvýší, když se zvýší poptávka po jiných tokenech než CHSB, protože těží z jejich transakčních nákladů. SwissBorg však musí zajistit, aby staking CHSB zůstal zajímavý ve srovnání s jinými výnosovými programy. Když byl zveřejněn Ethereum Yield, mnoho uživatelů prodávalo CHSB proti Ethereu. Bylo však oznámeno, že CHSB Yield bude v budoucnu zajímavější. Aplikace Wealth App nabízí i nezkušeným uživatelům snadný přístup k investování do kryptoměn a sklízení výnosu, i když musíte počítat s tím, že za tímto účelem musíte odevzdat své klíče. Je však třeba poznamenat, že poplatky v aplikaci jsou poměrně vysoké, až 1 %, bez prémiové verze. 

Celkově jsme ohledně budoucnosti SwissBorg velmi optimističtí, zatímco jejich Wealth App má již 370 000 uživatelů a token CHSB se řadí do top100 na CoinMarketCap.  

Pokud chcete do SwissBorg investovat, můžete použít náš doporučující odkaz a získat odměnu 1-100 € za první investici nebo nás rovnou kontaktovat