„Přichází medvěd, diamond hands a HODL!“. Tahle věta může působit jako úryvek ze Hry o trůny, ve skutečnosti ale jde o poměrně normální popis situace na trhu kryptoměn. Slang kolem bitcoinu je plný zvířat, limitů a zkratek. Nikdo neříká, že je musíte znát všechny. V Altlift ale chceme, aby pro Vás byly aktuální informace (včetně těch poskytovaných námi) co nejsrozumitelnější. Proto jsme pro Vás sestavili komplexní slovník, ve kterém najdete většinu výrazů, které jsou ve světě krypta používané na denní bázi.

Víme ale, že nic není méně aktuální než včerejší informace o ceně bitcoinu. A s vývojem trhu se vyvíjí i jazyk. Pokud zde tedy nenajdete vysvětlení výrazu, na který jste při samostudiu narazili, neváhejte nás kontaktovat.


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

51% Attack 51% Útok

Pokud je více než polovina počítačového výkonu v síti provozována jedinou osobou nebo skupinou osob, jedná se o 51% útok. To znamená, že tento subjekt má plnou kontrolu nad sítí a může negativně ovlivnit kryptoměnu tím, že zastaví těžbu, zastaví nebo změní transakce a znovu použije mince.


Addresses Adresy

Každá kryptoměnová mince má jedinečnou adresu, která určuje, kde se v blockchainu nachází. Je to právě tato adresa, toto místo, na kterém jsou uloženy údaje o vlastnictví mince a kde se při obchodování zaznamenávají případné změny. Tyto adresy se u jednotlivých kryptoměn liší svým vzhledem, obvykle se však jedná o řetězec o více než 30 znacích.


Airdrop Airdrop

Způsob distribuce tokenů formou rozdání zdarma komunitě. Název odkazuje na pověstné „shazování peněz z vrtulníku“. Jedná se zpravidla o marketingovou kampaň a zároveň cestu, jak rozdělit mince mezi větší počet uživatelů. Účast na airdropu může být podmíněna, např. držením jiného tokenu.


Algorithm Algoritmus

Matematické instrukce zakódované do počítačového softwaru a implementované v něm za účelem dosažení požadovaného výsledku. Pevný postup nějakého výpočtu nebo řešení.


All Time High Nejvyšší hodnota za celou dobu

Nejvyšší cena, které kdy kryptoměna dosáhla.


All Time Low Nejnižší hodnota za celou dobu

Nejnižší cena, které kdy kryptoměna dosáhla.


Altcoins Altcoiny

Bitcoin byl první a je nejúspěšnější ze všech kryptoměn. Všechny ostatní mince se sdružují do kategorie altcoinů. Například Ethereum je altcoin, stejně jako Ripple.


AML AML

Zkratka pro „boj proti praní špinavých peněz“.


Anti-Money Laundering Boj proti praní špinavých peněz

Jedná se o soubor mezinárodních zákonů, které mají zabránit zločineckým organizacím nebo jednotlivcům legalizovat výnosy z trestné činnosti prostřednictvím kryptoměn.


Application Specific Integrated Circuit Zákaznický integrovaný obvod

Zákaznický integrovaný obvod je integrovaný obvod navržený a vyráběný pro určitou specifickou aplikaci. Doslova dělá jednu věc.


Arbitrage Arbitráž

V každém okamžiku existuje více burz, které obchodují se stejnou kryptoměnou, a mohou tak činit s různými kurzy. Arbitráž je nákup na jedné burze a následný prodej na další burze, pokud je mezi nimi ziskové rozpětí.


ASIC ASIC

Zkratka pro „Zákaznický integrovaný obvod“.


ATH ATH

Zkratka pro „All Time High“ (nejvyšší hodnota v historii)


ATL ATL

Zkratka pro „All Time Low“ (nejnižší hodnota v historii)


Atomic Swap Atomic Swap

Technologie, který umožňuje směňovat kryptoměny mezi různými blockchainy.


Bag Bag

Pokud máte velké množství jednotek určité kryptoměny, máte jich podle kryptoslangu „pytel“.


Bear Trap Bear Trap

Jedná se o trik skupiny obchodníků zaměřený na manipulaci s cenou kryptoměny. Medvědí past je nastražena tím, že tato skupina prodává všechny své kryptoměny najednou, čímž blafuje trh, aby si myslel, že přichází pokles. V důsledku toho ostatní obchodníci prodávají svá aktiva, což dále snižuje cenu. Ti, kteří past nastražili, ji pak uvolní a svá aktiva, která jsou nyní za nižší cenu, nakoupí zpět. Celková cena se pak odrazí ode dna, což jim umožní dosáhnout zisku.


Bear/Bearish Medvěd/medvědí

Pokud má cena kryptoměny záporný cenový pohyb.


Bitcoin Bitcoin

Úplně první kryptoměna. Byla vytvořena v roce 2008 jednotlivcem nebo skupinou jednotlivců vystupujících pod jménem Satoshi Nakamoto. Měla být decentralizovaným systémem elektronických peněz typu peer-to-peer.


Block Blok

Blockchain se skládá z bloků. Každý blok obsahuje historickou databázi všech kryptoměnových transakcí provedených do doby, než je blok zaplněn. Je to trvalý záznam, něco jako disk s daty, který lze kdykoli otevřít a prohlédnout.


Block Explorer Průzkumník bloků

Online nástroj pro zkoumání blockchainu kryptoměny, kde můžete sledovat všechny transakce, které se v blockchainu odehrávají. Block explorery mohou sloužit pro tzv. on-chain analýzu kryptoměn a poskytovat informace, jako je např. celková hashrate (těžební síla) sítě, nabídka mincí, počet a objem transakcí, nebo přesuny prostředků na známé adresy (typicky burzy) a pryč z nich.


Block Height Výška bloku

Odkazuje na počet bloků zapojených do blockchainu. Například výška 0 by byl úplně první blok, který se také nazývá blok geneze.


Block Reward Odměna za blok

Forma pobídky pro těžaře, který úspěšně vypočítá hash (provede ověření) bloku. Ověřování transakcí v blockchainu generuje v průběhu procesu nové mince, kterými je těžař odměněn.


Blockchain Blockchain

Blockchain je digitální účetní kniha všech transakcí, které kdy byly v dané kryptoměně provedeny. Skládá se z jednotlivých bloků (viz definice výše), které jsou navzájem řetězeny pomocí kryptografického podpisu. Řetězec bloků je opakovaně kopírován a ukládán na tisíce počítačů po celém světě a musí se vždy shodovat s každou kopií. Protože neexistuje žádná hlavní kopie uložená na jednom místě, je považován za decentralizovaný.


BTFD BTFD

Zkratka pro „Buy The F$cking Dip“


Bull/Bullish Býk / býčí

Pokud má cena kryptoměny pozitivní cenový pohyb.


Burned Spáleno

Pokud se mince v nějaké konkrétní kryptoměně stala neutratitelnou, říká se, že je spálená. Typicky k tomu dojde odesláním kryptoměny na adresu, ke které neexistuje soukromý klíč (nemá vlastníka).


Buy the F$cking Dip Buy the F$cking Dip

Méně zdvořilá fráze, která se používá, když někomu (nadšeně) říkáte, že hodnota měny klesla na nízkou úroveň a že by se tato měna měla koupit.


Buy Wall Buy Wall

Když byl zadán velký limitní příkaz k nákupu v moment, kdy kryptoměna dosáhne určité hodnoty, pak se jedná o nákupní zeď. Ta může zabránit tomu, aby kryptoměna klesla pod tuto hodnotu, protože poptávka bude při provedení příkazu pravděpodobně převyšovat nabídku.


CAP CAP

Zkratka pro tržní kapitalizaci (viz definice níže).


Central Ledger Centrální kniha

Pokud má jediný subjekt kontrolu nad všemi finančními záznamy, považuje se za centrální účetní knihu (centrální ledger). Takto fungují banky.


Chain Linking Propojení řetězců

Některé kryptoměny mají svůj vlastní blockchain – digitální účetní knihu, která uchovává všechny záznamy o transakcích. Propojení řetězců je proces, který nastane, pokud převedete jednu kryptoměnu na jinou. To vyžaduje, aby transakce byla uložena ve dvou samostatných blockchainech, takže se musí propojit, aby bylo dosaženo cíle.


Cipher Šifra

Název pro algoritmus, který šifruje a dešifruje informace.


Circulating Supply Oběhové zásoby

Celkový počet mincí kryptoměny, které jsou ve veřejně obchodovatelném prostoru, se považuje za cirkulující nabídku. Některé mince mohou být uzamčeny, rezervovány nebo spáleny, a tudíž nedostupné pro veřejné obchodování.


Cold Storage Offline peněženka

Jiný termín pro papírovou peněženku (viz níže) nebo prostě peněženku nepřipojenou k internetu.


Confirmed Schváleno / potvrzeno (v kryptotransakcích)

Pokud byla transakce potvrzena, znamená to, že byla schválena sítí těžařů a trvale připojena k blockchainu.


Consensus Konsensus

Když je transakce provedena, všechny uzly v síti ověří, zda je v blockchainu platná, a pokud ano, mají konsensus. Konsensus je rovněž výraz označující typ ověřování transakcí (např. Proof of Work = Důkaz prací)


Consortium blockchain Konsorciální blockchain

Soukromě vlastněný a provozovaný, avšak veřejně transparentní blockchain.


Cryptocurrency Kryptoměna

Forma peněz, která existuje jako šifrovaná digitální informace. Kryptoměna, která funguje nezávisle na jakýchkoli bankách, využívá sofistikovanou matematiku k regulaci tvorby a převodu peněz mezi subjekty.


Cryptographic Hash Function Kryptografická hašovací funkce

Tento proces probíhá v uzlu a zahrnuje převod vstupu – například transakce – na pevný, zašifrovaný alfanumerický řetězec, který registruje své místo v blockchainu. Tento převod je řízen hashovacím algoritmem, který je pro každou kryptoměnu jiný.


Cryptography Kryptografie

Proces šifrování a dešifrování informací.


DAO DAO

Zkratka pro „decentralizovanou autonomní organizaci“.


dApp dApp

Zkratka pro „decentralizovanou aplikaci“.


DDoS Attack DDoS útok

K DDoS útoku (distributed denial-of-service) dochází, když více systémů zahltí šířku pásma nebo zdroje cílového systému (oběti). Útok DDoS využívá více než jednu jedinečnou IP adresu, často se jedná o útok z tisíců hostitelů infikovaných škodlivým softwarem. Způsobí přetížení systému nebo webové stránky a tím jejich nedostupnost.


Decentralized Application Decentralizovaná aplikace

Počítačový program, který využívá blockchain pro ukládání dat, běží autonomně, není řízen ani provozován z jednoho subjektu, má otevřený zdrojový kód a jeho používání je motivováno odměnou v podobě poplatků nebo tokenů. V praxi se ovšem zpravidla jedná o relativně centralizované aplikace, které ale využívají pro některé důležité funkce smart contracty (viz níže)


Decentralized Autonomous Organization Decentralizovaná autonomní organizace

Vztahuje se na organizace, které jsou řízeny aplikací (počítačovým programem) a ne přímým lidským vstupem. Kontrola nad touto aplikací je svěřena všem, nikoliv jedinému centrálnímu subjektu. Něco jako korporace, jejíž stanovy (pravidla fungování) jsou nezměnitelně zapsaná na blockchainu.


Decryption Dešifrování

Převod zašifrovaného textu zpět na text otevřený, nezašifrovaný.


DeFi DeFi

Decentralizované finance jsou formou financí založenou na blockchainu, která se při nabízení tradičních finančních nástrojů nespoléhá na centrální finanční zprostředkovatele, jako jsou makléřské společnosti, státy, burzy nebo banky, a místo toho využívá smart contracty (viz níže) postavené na technologii blockchain.


Deflation Deflace

V obecné ekonomii jde o pokles cen v ekonomice. V rakouské ekonomické škole, která silně ovlivňuje filozofii kryptoměn, označuje pokles nabídky peněz (čili nějakou formu pálení mincí).


Depth Chart Hloubkový graf

Tento graf vykresluje požadavky na nákup (tzv. bidy) a požadavky na prodej (tzv. asky). Protože na nákupní nebo prodejní transakci můžete zadat limitní příkaz, ukazuje hloubkový graf bod křížení, ve kterém trh s největší pravděpodobností transakci včas přijme. Ukazuje také, zda jsou ve hře nějaké významné buy walls nebo sell walls (viz samostatné body).


Deterministic Wallet Deterministická peněženka

Tento typ peněženky vzniká vytvořením více klíčů ze seedu. Pokud tuto peněženku ztratíte, klíč peněženky lze obnovit ze seedu. Navíc při provádění transakcí místo toho, abyste pokaždé vyráběli nové klíče, používáte varianty ze seedu, což usnadňuje jejich přenositelnost a skladování.


Difficulty Obtížnost

Když někdo mluví o obtížnosti v oblasti kryptoměn, má na mysli náklady na těžbu v daném okamžiku. Obtížnost definuje počet transakcí, které se v daném časovém okamžiku snaží potvrdit, vydělený celkovým výkonem uzlů v síti v daném okamžiku. Čím vyšší je obtížnost, tím vyšší je poplatek za transakci – jedná se o kontinuální, dynamické měření, které se pohybuje v čase.


Digital Commodity Digitální komodita

Nehmotné, těžko dostupné aktivum, které se převádí elektronicky a má určitou hodnotu.


Digital Currency Digitální měna

Jiný termín pro digitální komoditu


Digital Signature Digitální podpis

Používá se k potvrzení, že elektronicky přenášený dokument je pravý. Obvykle se zobrazují jako kód generovaný šifrováním pomocí veřejného klíče.


Distributed Ledger Distribuovaná účetní kniha

Účetní kniha (ledger), která je uložena na více místech, aby k jakýmkoli záznamům mělo přístup a mohlo je kontrolovat více stran. V případě kryptoměn se jedná o blockchain vedený ve více uzlech sítě, které jsou všechny kontrolovány současně.


DLT (Distributed ledger technology) DLT

Distribuovaná účetní kniha je konsensus replikovaných, sdílených a synchronizovaných digitálních dat geograficky rozprostřených na více místech, v různých zemích nebo institucích. Na rozdíl od centralizované databáze zde není žádný centrální správce.


Double Spend Dvojí utrácení

Neplatná transakce. Dochází k ní, když se někdo pokusí poslat kryptoměnu na dvě různé peněženky nebo místa současně. Typicky by šlo o pokus něco si za kryptoměnu koupit a zároveň si ji ponechat.


Dump Dump

Termín používaný k popisu prodeje veškeré (nebo velké části) kryptoměny konkrétního vlastníka. Pokud se tak stane s větším množstvím kryptoměny, projeví se to rychlým poklesem ceny.


Dust Transaction Dust transakce

Někdy se lidé snaží zpomalit síť tím, že ji záměrně zaplavují drobnými transakcemi, které jsou extrémně malé. Tyto nepatrné částky se označují jako „dust transactions“.


DYOR DYOR

Zkratka pro „udělejte si vlastní průzkum“ (do your own research).


Encryption Šifrování

Převod prostého textu na nesrozumitelný text/ řetězec pomocí šifry.


ERC ERC

Zkratka pro „Ethereum request for comments“ (žádost o připomínky), jde o souhrn navrhovaných vylepšení systému Ethereum.


ERC-20 ERC-20

Standard tzv. fungibilních (navzájem zaměnitelných) tokenů Etherea. Definuje způsob, jakým se každý token chová, aby byly transakce předvídatelné. Standard ERC-20 využívají i další kryptoměny, které se v tomto procesu přimykají k síti Ethereum. Existují i jiné standardy ethereových tokenů, např. NFTčka mají označení ERC-721.


Escrow Escrow

Pokud se k držení prostředků během transakce používá principu „escrow“, jsou tyto prostředky drženy v úschově. Obvykle se jedná o třetí stranu mezi odesílajícím a přijímajícím subjektem. V Defi třetí stranu nahrazuje naprogramovaný smart-contract, což odstraňuje problém s důvěrou.


Ethereum Ethereum

Jedna ze tří největších kryptoměn na světě podle tržní kapitalizace. Přestože má otevřený zdrojový kód a je založena na technologii blockchain, od Bitcoinu se liší ve dvou klíčových věcech: umožňuje vývojářům vytvářet dApps a také psát smart contracty.


Ethereum Virtual Machine Virtuální stroj Ethereum

Virtuální stroj je výpočetní kapacita, která je distribuovaná, dodávaná těžaři Etherea. Označuje protokol, soubor pravidel, kterými se Ethereum řídí.


EVM EVM

Zkratka pro Ethereum Virtual Machine.


Exchange Burza

Platforma, jejímž prostřednictvím se směňují kryptoměny mezi sebou, s fiat měnami a mezi subjekty. Burzy se mohou značně lišit v převodech měn, které umožňují, a ve struktuře poplatků. V češtině se obvykle Exchange překládá jako směnárna, pokud se obchoduje BTC za fiat měny, a jako burza, pokud se směňují altcoiny mezi sebou.


FA FA

Zkratka pro „fundamentální analýzu“.


Faucet Faucet

Pokud najdete webovou stránku, která nabízí, že vám za připojení k ní dá kryptoměnu zdarma, označuje se jako faucet. Většina z nich jsou podvody. Ty ostatní rozdávají zanedbatelné množství kryptoměny, takže se hodí pouze pro testovací účely.


Fiat Fiat

Označuje peníze, které vlády uznávají jako zákonné platidlo, například americký dolar, britskou libru, euro nebo australský dolar. Jde o nepodložené měny s vynuceným oběhem. Jsou vytvářené komerčními bankami proti dluhu.


FOMO FOMO

Zkratka pro „strach z promeškání“. Typicky vyústí ve vstup spousty ivnestorů-začátečníků na trh, protože „o to nechtějí přijít“, bojí se, že „jim ujede vlak.“


Fork Fork (rozvětvení sítě)

Když je vytvořena nová verze blockchainu, v důsledku čehož vedle sebe běží dvě verze blockchainu, označuje se to jako fork. Forky se dělí do dvou kategorií: měkké nebo tvrdé.


Frictionless Bez tření

Pokud neexistují žádné transakční náklady a žádná omezení pro obchodování, pak je systém považován za „frictionless“.


FUD FUD

Akronym pro „strach, nejistotu a pochybnosti“. Typicky se projevuje jako přehnaná reakce investorů-začátečníků na dění reflektované médii. Skrze média několikrát ročně určité zájmové skupiny „vyvolávají FUD.“


Full Node Plný uzel

Uživatel (resp. jeho počítač) zapojený do sítě, který se podílí na jejím chodu. Drží na svém disku kopii celého blockchainu, sdílí ji s ostatními uzly a neustále propaguje (šíří) informace o nových transakcích.


Fundamental Analysis Fundamentální analýza

Metoda, pomocí níž lze minci přisoudit hodnotu na základě podobných ekonomických a finančních faktorů a zkoumání základních motivů trhu a hráčů na něm.


Futures contract Futures contract / smlouva o smlouvě budoucí

Jedná se o předem schválenou smlouvu mezi dvěma subjekty o splnění transakce, když hodnota kryptoměny dosáhne určité ceny. Od limitního příkazu se liší tím, že kupující a prodávající jsou již jmenováni a vázáni. Smlouva o smlouvě budoucí nabývá významu, když chce kupující jít na krátkou pozici a prodávající na dlouhou pozici na daném aktivu.


Gas Gas / plyn

Gas je metrika přidělené operaci v síti Ethereum, které se vztahuje k výpočetnímu výkonu potřebnému k jejímu dokončení. Toto měření se vztahuje k poplatku nabízenému těžařům, kteří danou transakci zpracovávají. Ostatní operace mají malé náklady 3 až 10 gasů, ale kompletní transakce stojí 21 000 gasů.


Gas Limit Gas Limit

Když uživatelé provádějí transakci v síti Ethereum, nastaví si svůj gas limit, což je maximum, které jsou ochotni zaplatit jako poplatek za danou transakci. Pokud bude transakce stát více gas, než kolik je nabízeno, transakce neproběhne. Pokud bude stát méně, rozdíl bude vrácen.


Gas Price Gas Price

Částka, kterou jste ochotni zaplatit za transakci v síti Ethereum. Pokud chcete, aby těžaři zpracovali vaši transakci rychle, měli byste nabídnout vyšší cenu. Ceny gas se obvykle udávají v Gwei. Gwei je denominace etheru, 1 Gwei = 0,000000001 ETH.


Genesis Block Blok Genesis

První blok daného blockchainu.


Group Mining Skupinová Těžba

Další termín používaný k označení těžebního poolu (viz níže).


Gwei Gwei

Označení používané při definování ceny gas. Nastavte cenu gas například na 20 000 Gwei.


Halving Půlení

Pokaždé, když těžaři schválí transakce v bitcoinovém blockchainu, vydělávají bitcoiny. Jak se každý blok na blockchainu zaplňuje transakcemi, vstupuje na trh určité množství nových bitcoinů. Počet bitcoinů, které kdy vzniknou, je však konečný, uzamčený na 21 milionů. Aby bylo zajištěno dodržení tohoto limitu, snižuje se při dokončení jednoho bloku množství bitcoinů, které těžaři za jeho naplnění získali, na polovinu. Tomuto postupu se říká halving. Děje se tak zhruba jednou za čtyři roky. Halving má z dlouhodobého hlediska pozitivní vliv na cenu bitcoinu.


Hard Cap Pevný strop

Během ICO může tvůrce stanovit pevný strop. To je maximální částka, kterou plánoval vybrat, a proto při této hodnotě přestane mince nabízet.


Hard Fork Hard Fork

Rozdělení blockchainu na dvě navzájem nekompatibilní verze řídící se odlišnými pravidly. Prakticky dojde kryptoměny, které sdílí historii transakcí až do bloku, kde došlo k hardforku. Je to jeden ze způsobů vzniku nové kryptoměny.


Hardware Wallet Hardwarová peněženka

Fyzické zařízení, podobné USB flash disku, které uchovává kryptoměnu v její zašifrované podobě. Ve skutečnosti udržuje soukromé klíče opravňující k dispozici s částkou přiřazenou daným adresám. Je považováno za nejbezpečnější způsob držení kryptoměny. Kryptoměny jako takové na žádném konkrétním fyzickém místě neleží, jsou pouze zápisem ve sdílené databázi (blockchainu).


Hash Haš

String (řetězec) znaků, které jsou výstupem kryptografické hašovací funkce.


Hash Rate Rychlost hašování

Měření výkonu, které ukazuje, kolik hashů za sekundu je počítač schopen vytvořit. Každý hash je pokus o nalezení bloku vytvořením jedinečného kandidáta na blok a jeho otestováním v síti.


Hashing Power Hashovací výkon

Rychlost hashování počítače, která se měří v kH/s, MH/s, GH/s, TH/s, PH/s nebo EH/s v závislosti na počtu vytvořených hashů za sekundu. 1 000 kH/s = 1 MH/s, 1 000 MH/s = 1 GH/s atd.


HODL HODL

Zarputilé držení kryptoměny. Snaha neprodávat ji, ať se děje, co se děje.


ICO ICO

Zkratka pro „initial coin offering“ (počáteční nabídka mincí). Způsob predistribuce nových coinů.


Initial Coin Offering Počáteční nabídka mincí

Za účelem získání finančních prostředků dá tvůrce kryptoměny do prodeje počáteční várku svých mincí. Jedná se o prvotní nabídku mincí.


JOMO JOMO

Zkratka pro „joy of missing out“ (radost z promeškání).


KYC KYC

Akronym pro „know your customer“, který označuje povinnost finanční instituce ověřit totožnost zákazníka v souladu se zákony proti praní špinavých peněz.


LAMBO LAMBO

Zkratka pro Lamborghini, což je způsob, jakým o sobě někdo může mluvit, když rychle zbohatne. Myšlenka je taková, že jim přichází tolik peněz, že si jdou koupit exotické auto.


Ledger Ledger / účetní kniha

Záznam o finančních transakcích. Účetní knihu nelze měnit, lze ji pouze doplňovat o nové transakce.


Leverage Pákový efekt

Svého druhu půjčka, kterou nabízí makléř na burze při obchodování s marží (viz níže). Zvyšuje rizikovost obchodování (potenciální výši zisků, ale i ztrát).


Lightning Network Lightning Network

Peer-to-peer systém pro mikroplatby v kryptoměnách, který se zaměřuje na okamžité platby s nízkou latencí. Jsou obvykle nízkonákladové, škálovatelné a mohou fungovat napříč řetězci a transakce mohou být veřejné nebo neveřejné. Jde o druhou vrstvu nad blockchainem, do nejž se zapisují pouze vstupní a výstupní data z kanálu Lightning Network.


Limit Order/Limit Buy/Limit Sell Limitní příkaz/limitní nákup/prodej v limitu

Pokud nastavíte pravidlo, podle kterého se kryptoměna prodá nebo koupí, až když je za určitou cenu, nastavujete limitní příkaz. Když obchodníci zadávají příkaz k nákupu nebo prodeji, systém tyto limitní příkazy vyhledává.


Liquidity Likvidita

Likvidita kryptoměny je definována tím, jak snadno ji lze koupit a prodat, aniž by to ovlivnilo celkovou tržní cenu. Zároveň označuje hloubku trhu na burze (kolik prostředků je v limitních příkazech.


Locktime Locktime

Pokud je požadavek na transakci spojen s pravidlem, které odkládá dobu, kdy může být zpracován, na určitý čas nebo určitý blok v blockchainu, označuje se to jako locktime.


Long Long (dlouhá pozice)

Když máte v úmyslu koupit si velké množství kryptoměny a držet ji s očekáváním, že její hodnota poroste, zaujímáte dlouhou pozici.


MACD MACD

Zkratka pro „Moving Average Convergence Divergence“ (divergence klouzavých průměrů). Metrika pro technickou analýzu.


Margin Bear Position Margin Bear Position

Tuto pozici zaujímáte, pokud jdete „short“.


Margin Bull Position Margin Bull Position

Toto je pozice, kterou zaujímáte, pokud jdete „long“.


Margin Trading Pákové obchodování

Riziková strategie, kterou používají zkušení obchodníci, kdy riskují své stávající coiny, aby znásobili intenzitu svých obchodů. To jim umožňuje nakoupit více, než si mohou dovolit, s využitím pákového efektu poskytovaného burzou.


Market Capitalization Tržní kapitalizace

Ta je definována jako celkový počet mincí v nabídce vynásobený spotovou cenou. Cap = nabídka x cena.


Market Order Market Order

Na rozdíl od limitního příkazu nečeká tržní příkaz na nákup nebo prodej do určité ceny; obchoduje se tam, kde je cena v okamžiku zadání transakčního příkazu. Cena není garantovaná, vypořádáním příkazu se může pohnout, v závislosti na objemu příkazu.


MCAP MCAP

Zkratka pro „tržní kapitalizaci“.


Mining Těžba

Termín, kterým se označuje proces ověřování transakcí v blockchainu. V procesu řešení šifrovacích úloh jsou osobě, která daruje počítačový výkon a zároveň vyřeší hádanku, přiděleny nové jednotky kryptoměny.


Mining Contract Těžební smlouva

Investice do těžebního hardwaru, při níž si na určitou dobu pronajímáte hashovací výkon těžebního hardwaru. Nájemce neplatí za hardware ani za údržbu a elektřinu potřebnou k jeho provozu.


Mining Incentive Těžební pobídka

Těžaři dostávají za těžbu dva druhy odměn: nové mince vytvořené s každým novým blokem a transakční poplatky ze všech transakcí zahrnutých do bloku. Aby těžaři získali tuto odměnu, soutěží v řešení obtížného matematického problému založeného na kryptografickém hash algoritmu. Lze si to představit jako házení kostkou – cílem je hodit určitý počet šestek. Čím větší má těžař výpočetní sílu, tím rychleji háže. Pořád ale do hry vstupuje náhoda. V delším období však převládá statistická pravděpodobnost.


Mining Pool Těžební pool

Pokud několik těžařů spojí svůj výpočetní výkon dohromady, aby se pokusili pomoci ověřit transakce potřebné k založení nového bloku v blockchainu, tvoří těžební pool. Jedná se vlastně o družstvo. Odměny se rozdělují poměrně mezi ty, kteří jsou v těžebním poolu, podle množství výkonu, kterým přispěli. Myšlenka je taková, že členství v těžebním poolu umožňuje větší šanci na úspěšné hašování, a tedy získání pravidelnější odměny v kryptoměnách.


Money Services Business Finanční služby

Právní termín používaný pro označení subjektu, který převádí nebo konvertuje peníze. Právní ukotvení kryptoměn zatím není zcela hotové a liší se stát od státu, ale obvykle se kryptoměnové služby za finanční služby nepovažují. Termín finance zahrnuje vztahy dlužníků a věřitelů, což situaci na kryptoměnách neodpovídá.


Moon Moon

Termín používaný k označení významného pohybu ceny směrem nahoru (na Měsíc). Například Ripple to the moon.


Moving Average Convergence Divergence Klouzavý průměr konvergence/divergence

Součástí technické analýzy hodnoty kryptoměny je sledování pohybu cenových změn a snaha předpovědět budoucnost.


MSB MSB

Zkratka pro „podnikání v oblasti peněžních služeb“.


Multi-Signature (Multi-Sig) Wallets Peněženky s více podpisy (Multi-Sig)

Pokud k tomu, aby transakce proběhla, musí svůj jedinečný kód poskytnout více než jeden uživatel, jedná se o multi-signature. Tento systém se nastavuje při založení účtu a je považován za méně náchylný ke krádeži. Připomíná to zabezpečení českých korunovačních klenotů. Zámek ve svatovítské katedrále musí současně odemknout sedm klíčů držených vysokými představiteli republiky, města a církve.


Multipool Mining Multipool Mining

Pokud těžař přechází z jednoho blockchainu kryptoměny do druhého v závislosti na ziskovosti, kterou síť v daném okamžiku poskytuje, zapojuje se do multipoolové těžby.


Network Síť

Síť označuje všechny uzly, které se v daném časovém okamžiku zavázaly napomáhat provozu blockchainu.


NFT NFT

Zkrazka pro „Non-fungible token“


Node Uzel

Jakýkoli počítač, který je připojen k síti blockchainu, se označuje jako uzel.


Non-fungible tokens / NFT Non-fungible tokens / NFT

NFT je jednotka dat uložená v digitální účetní knize, tzv. blockchainu, která potvrzuje, že digitální aktivum je jedinečné, a tudíž nezaměnitelné. NFT lze použít k reprezentaci položek, jako jsou fotografie, videa, zvuky, předměty v počítačových hrách, pozemky ve virtuálních světech a další typy digitálních souborů.


Nonce Nonce

Když těžař hashuje transakci, je vygenerováno náhodné číslo, které se nazývá nonce. Kombinací tohoto čísla, hashů transakcí zahrnutých do bloku, hlavičky předchozího bloku a časového razítka se vytvoří nový hash. Pokud tento hash splňuje podmínku (vejde se do určitého rozpětí určených čísel), pak těžar uhodl řešení a získal právo zapsat nový blok do blockchainu, které je spojené s odměnou.


Noob Noob

Newbie, newb, noob nebo nub je slangový výraz pro nováčka nebo někoho nezkušeného v nějaké profesi nebo činnosti. Současné použití může odkazovat zejména na začátečníka nebo nového uživatele počítače, často se týká činnosti na internetu, jako je hraní online her nebo používání krypta.


OCO OCO

Zkratka pro „one-cancels-the-other order“


One Cancels the Other Order One Cancels the Other Order

Když jsou současně zadány dva příkazy na kryptoměnu, přičemž platí pravidlo, že pokud je jeden z nich přijat, druhý je zrušen.


Oracles Oracles

Inteligentní kontrakty uložené v blockchainu jsou zaseknuté v síti. Vnější svět se k nim může dostat pouze prostřednictvím programu zvaného oracle. Oracle posílá data do a z chytré smlouvy a vnějšího světa podle potřeby. Oracle se nejčastěji vyskytují v síti Ethereum.


Overbought Overbought

Pokud bylo na kryptoměně provedeno velké množství nákupů, její cena se na delší dobu zvýší. V tomto okamžiku je považována za „overbought“ a očekává se období výprodejů.


Oversold Oversold

Pokud se kryptoměna delší dobu prodává, aniž by došlo k pohybu směrem nahoru, považuje se za přeprodanou. V tomto stavu by panovaly obavy, zda se odrazí zpět.


P2P P2P

Zkratka pro „peer to peer“.


Paper Wallet Papírová peněženka

Uložení kódu peněženky (privátního klíče) na fyzickém dokumentu z ní dělá papírovou peněženku. Někdy se také označuje jako studené úložiště.


Peer to Peer Peer to Peer

Při spojení peer-to-peer se dva nebo více počítačů navzájem propojí, aniž by byla jako prostředník použita centralizovaná třetí strana.


PND PND

Zkratka pro „pump and dump“, tedy „růst a pád“.


Pre-Sale Předprodej

Období před zveřejněním ICO, kdy si soukromí investoři nebo členové komunity mohou koupit kryptoměnu.


Private Key Soukromý klíč

Řetězec čísel a písmen, který slouží k přístupu do peněženky. Zatímco vaši peněženku představuje veřejný klíč, soukromý klíč je heslo, které byste měli chránit (svým životem). Soukromý klíč potřebujete při prodeji nebo výběru kryptoměn, protože slouží jako váš digitální podpis.


Proof of Authority (PoA) Důkaz autority (PoA)

Soukromý klíč, který dává držiteli právo vytvářet bloky v soukromém blockchainu. Může být v držení jednoho subjektu nebo určitého počtu subjektů. Jedná se o alternativu k modelu proof-of-work, protože namísto toho, aby transakci schválilo více náhodných uzlů, je oprávnění ke schválení uděleno skupině konkrétních uzlů. Jedná se o mnohem rychlejší metodu.


Proof of Stake (PoS) Důkaz podílu (PoS)

Alternativní způsob těžby kryptoměn. Těžaři, nazývaní zde spíše validátoři, nezvyšují svou šanci na zapsání nového bloku nákupem drahého hardwaru, ale tím, že vlastní coiny dané kryptoměny.


Proof of Work (PoW) Důkaz práce (PoW)

Aby těžaři získali odměnu za těžbu kryptoměny, musí prokázat, že jejich počítače přispěly úsilím ke schválení transakce.


Protocols Protokoly

Soubor pravidel, který definuje způsob výměny dat v síti.


Public blockchain Veřejný blockchain

Řetězec bloků, k němuž může kdokoli přistupovat prostřednictvím plnohodnotného uzlu na svém počítači.


Public Key Veřejný klíč

Z veřejného klíče je odvozena jedinečná adresa peněženky, která se zobrazuje jako dlouhý řetězec čísel a písmen. Slouží k přijímání kryptoměn.


Public Ledger Veřejná účetní kniha

Veřejná účetní kniha slouží jako evidenční systém, který uchovává identitu účastníků v bezpečné a (pseudo)anonymní podobě, jejich příslušné zůstatky v kryptoměnách a evidenci všech skutečných transakcí provedených mezi účastníky sítě.


Pump Pumpa

Jedná se o termín označující rychlý pohyb ceny směrem nahoru, který je obvykle způsoben velrybami investujícími do kryptoměny velké částky peněz.


Pump and Dump Pump and Dump

Zavrženíhodná praxe nákupu velkého množství jedné kryptoměny s cílem zvýšit její cenu a povzbudit ostatní k investování, a následného prodeje tohoto množství. Tím se vytvoří zisk na úkor zlákaných investorů.


REKT REKT

Zkrácený slangový výraz pro „ztroskotal“ používaný k popisu špatné ztráty v obchodě.


Relative Strength Index Index relativní síly

Typ technické analýzy, při níž se určuje dynamika změny ceny v čase. Zkoumá nedávné změny ceny exponenciálně, přičemž nejnovějším změnám se přikládá větší váha než starším. Výsledkem je celkový trend pohybu kryptoměny, který může určit, zda je trh překoupený (hodnota vyšší než 70) nebo přeprodaný (hodnota nižší než 30).


Ring Signature Kruhový podpis

Kruhový podpis je typ šifrovacího procesu, který zachovává anonymitu uživatele. Tento koncept dává síti uzlů pravomoc schválit transakci v blockchainu, aniž by bylo možné identifikovat, který z uzlů o transakci požádal. V důsledku toho ji nelze vysledovat.


ROI ROI

Návratnost investice nebo návratnost nákladů je poměr mezi čistým ziskem a investicí. Vysoká návratnost investic znamená, že výnosy investice jsou v porovnání s náklady příznivé. Jako měřítko výkonnosti se ROI používá k hodnocení efektivnosti investice nebo k porovnání efektivnosti několika různých investic.


RSI RSI

Zkratka pro „index relativní síly“.


Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto

Osoba nebo skupina osob – nikdy nebylo potvrzeno -, která vytvořila Bitcoin.


SATS SATS

Jedná se o nejmenší jednotku bitcoinu, která má hodnotu 0,00000001 BTC. Název SATS je zkratkou pro Satoshi Nakamoto, což je falešné jméno, které používá tvůrce bitcoinu.


Scrypt Scrypt

Algoritmus, který šifruje klíč takovým způsobem, že k jeho hašování je potřeba pořádné množství paměti RAM. Tento systém je pro hackery náročný na napadení. Navzdory svému pravopisu se Scrypt vyslovuje „es-krypt“.


Seed Seed

Fráze nebo série slov, pomocí níž lze obnovit soukromé klíče, pokud ztratíte přístup k peněžence ztratíte. Něco, co je třeba udržovat ve velké tajnosti.


Segregated Witness Segregated Witness

Procesy oddělení dat digitálního podpisu od dat transakcí. Díky tomu se do jednoho bloku v blockchainu vejde více transakcí, což zvyšuje rychlost transakcí.


SEGWIT SEGWIT

Zkratka pro „segregovaného svědka“.


Selfish Mining Selfish Mining

Pokud těžař najde nebo vytvoří nový blok v blockchainu a pak tuto informaci nesdílí se sítí, podílí se na sobecké těžbě. Je to proto, že ostatní těžaři nyní spalují svůj výpočetní výkon na starém bloku a umožňují tak sobeckému těžaři získat náskok na novém bloku.


Sell Wall Sell Wall

Když byl zadán velký limitní příkaz k prodeji, když kryptoměna dosáhne určité hodnoty, jedná se o prodejní zeď. Ta může zabránit tomu, aby kryptoměna stoupla nad tuto hodnotu, protože nabídka pravděpodobně převýší poptávku, když je příkaz proveden.


SHA-256 SHA-256

Název kryptografické hashovací funkce (hashovacího algoritmu), kterou používá Bitcoin. Následně ji používá i řada altcoinů.


Sharding Sharding

Sharding je způsob rozdělení celé historie blockchainu tak, aby každý plný uzel nepotřeboval jeho celou kopii. Považuje se za řešení pro škálování blockchainů, protože s jejich zvětšováním začíná zpomalovat výkon sítě, pokud musí každý uzel nést celý blockchain. Především ale bobtnající blockchain vede k centralizaci, neboť méně uživatelů bude ochotných ho vůbec stahovat a provozovat fullnode.


Shit Coin Shit Coin

Je to termín používaný k označení kryptoměny, od které se neočekává pozitivní budoucnost.


Short Shortovat

Označováno také jako „krátká pozice“. Jedná se o koncept, kdy obchodníci prodávají aktivum, které nemají. Doufají, že pak budou moci toto aktivum koupit za nižší cenu, než za jakou ho prodali, a dokončit tak obchod. Tím v mezidobí vydělají na rozdílu ceny. Využívá se v období bear marketu.


Smart Contracts Smart kontrakty

Pokud je smlouva napsána v počítačovém kódu, na rozdíl od tradičního právního jazyka, považuje se za inteligentní smlouvu. Takto naprogramovaná smlouva je nastavena tak, aby se za stanovených podmínek automaticky vykonala a provedla. Když je chytrá smlouva v blockchainu, obě strany mohou před jejím odsouhlasením zkontrolovat její naprogramování a pak ji nechat dělat svou práci s jistotou, že do ní nelze zasahovat nebo ji měnit. Umožňuje dvěma stranám dohodnout se na složitých podmínkách, aniž by si musely navzájem důvěřovat a aniž by musely zapojovat třetí strany. Tato funkce je určující vlastností blockchainu Ethereum. Označení jako smlouva je nicméně poněkud zavádějící. Jde prostě o program zapsaný na adrese v blockchainu. Aktivuje se za předem stanovených podmínek.


Soft Fork Soft Fork

Rozdělení v protokolu blockchain, kdy se dříve platné transakce stávají neplatnými. Soft fork je zpětně kompatibilní, protože staré uzly se starým protokolem budou stále považovat nové transakce za platné, místo aby je ignorovaly. Aby soft fork fungoval, musí většina těžařů, kteří síť pohánějí, přejít na nový protokol.


Software Wallet Softwarová peněženka

Běžná forma peněženky, kde je soukromý klíč jednotlivce uložen v softwarových souborech v počítači. Tento systém pravděpodobně použijete, pokud si zaregistrujete peněženku online, která není spojena s burzou.


Solidity Solidity

Programovací jazyk podobný JavaScriptu, ale zaměřený na vývoj smart kontraktů. Exportuje se jako bajtový kód, který používá virtuální stroj Ethereum, který provozuje síť Ethereum. Jde o turingovsky kompletní jazyk.


TA TA

Zkratka pro „technickou analýzu“.


Technical Analysis Technická analýza

Použití obchodního nástroje k prohlížení historických dat o kryptoměně v naději, že se podaří předpovědět vývoj ceny.


Test Net Testovací síť

Když tvůrce kryptoměny testuje novou verzi blockchainu, činí tak na testovací síti. Ta běží jako druhá verze blockchainu, ale nemá vliv na hodnotu spojenou s primárním, aktivním blockchainem.


Timestamp Časové razítko

Okamžik, kdy byla transakce zašifrována a považována za důkaz existence dat sestavených v této transakci k určitému času.


Token Token

Mince kryptoměny je token. V podstatě jde o digitální kód definující jednotlivé frakce, které lze vlastnit, kupovat a prodávat.


Tokenless Ledger Ledger bez tokenů

Když existuje distribuovaná účetní kniha, ale nepotřebuje měnu, ve které by fungovala. U těchto blockchainů těžaři udržující síť obvykle nedostávají odměnu/platbu.


Transaction Transakce

Hodnota kryptoměny přesunutá z jednoho subjektu na druhý v síti blockchain.


Transaction Fee Transakční poplatek

Poplatek poskytovaný těžařům, kteří se podílejí na úspěšném schválení transakce v blockchainu. Tento poplatek se může lišit v závislosti na obtížnosti transakce a celkových možnostech sítě v daném okamžiku. Pokud se na zprostředkování dané transakce podílí burza, může si také vzít podíl z celkového poplatku za transakci.


Turing Completeness Turingovská úplnost

Pokud je stroj schopen provádět všechny myslitelné programovatelné výpočty, pak je „turingovsky kompletní“. Takový stroj dokáže zpracovat jakoukoli vypočitatelnou funkci a zahrnuje většinu moderních počítačů.

Unconfirmed Nepotvrzené

Když je transakce navržena, není potvrzena, dokud síť nezkontroluje blockchain, aby se ujistila, že neexistují žádné další transakce, které by se týkaly stejné mince. V nepotvrzeném stavu nebyla transakce do blockchainu zapsána.

Unspent Transaction Output Nevyčerpaný výstup transakce

Jedná se o částku kryptoměny, která byla odeslána nějakému subjektu, ale nebyla odeslána jinam. Na tomto principu funguje např. Bitcoin, ale nikoli třeba Ethereum.

UTXO UTXO

Zkratka pro „výstup z nespotřebované transakce“.

Volatility Volatilita

Kolísání ceny aktiva se měří jeho volatilitou. Ceny kryptoměn jsou ve srovnání s jinými aktivy velmi volatilní, protože může dojít k dramatickým cenovým změnám velmi rychle.

Wallet Peněženka

Peněženka je definována jedinečným kódem, který představuje její „adresu“ v blockchainu. Adresa peněženky je veřejná, ale uvnitř ní se nachází řada soukromých klíčů určujících vlastnictví zůstatku a zůstatek samotný. Může existovat v softwarové, hardwarové, papírové nebo jiné podobě.

Whale Velryba

Termín používaný pro označení extrémně bohatých investorů nebo obchodníků, kteří mají dostatek prostředků k manipulaci s trhem.

White Paper White Paper

Podrobné vysvětlení kryptoměny, jehož cílem je nabídnout uspokojivé technické informace, vysvětlit účel mince a stanovit plán, jak hodlá uspět. Má přesvědčit investory, že jde o dobrou volbu před ICO.

Whitelist Whitelist

Před ICO se zájemci mohou zaregistrovat, potvrdit svůj zájem o účast na ICO. Seznam těchto zájemců se označuje jako whitelist.

Zero Confirmation Transaction Transakce s nulovým potvrzením

Alternativní formulace pro nepotvrzenou transakci.