„Navrhl jsem Holochain jako platformu pro kryptoaplikace nové generace, která překonává výkonnostní omezení blockchainu a poskytuje plně P2P distribuované výpočty.“  – Arthur Brock

Technické aspekty společnosti Holochain jsme ve společnosti Altlift již podrobně vysvětlili v naší analýze z roku 2019. Letošní analýza se zaměřuje spíše na základní faktory a případy použití Holochainu. Abychom pochopili projekt Holochain, musíme si ujasnit některé pojmy:

Holochain je základním rámcem, na kterém budou probíhat takzvané „Holo“ projekty. Jedná se o open-source framework pro vytváření peer-to-peer aplikací, kde každý uzel obsahuje vlastní neměnnou účetní knihu dat.

Holo je distribuovaná platforma pro peer-to-peer hostování aplikací Holochain, běžících na síti Holochain. V rámci této platformy se k placení nebo získávání plateb za hosting používá proprietární měna HoloFuel.

Myšlenkou projektu Holochain je decentralizovat klasický internet, jak ho známe. Všechna data, ke kterým na internetu přistupuje musí být někde uložena, a to obvykle to dělají velké společnosti, jako npř. Google, které provozují obrovská datová centra pro hostingové služby, kde se všechna data ukládají, spravují a zpřístupňují veřejnosti. Faktem ale je, že tyto společnosti centralizují moc, protože jsou to „jejich“ data. Mohou je nepublikovat, analyzovat či jakkoliv jinak zneužít.

Prostřednictvím Holo by se ale každý mohl podílet na globálním hostingu jako jednotlivec tím, že do Holochainu přidá svůj vlastní počítač, jako menší uložiště dat. Při použití klasických blockchainových struktur, jak je známe z Bitcoinu by Holochain rychle narazil na problémy se škálováním. Největším problémem by byla synchronizace jediného konsensu FullNode, kdy každá datová transakce musí být ověřena celým blockchainem.  Vývojáři se proto rozhodli, že každý uzel Holochainu bude při zpracování dat pracovat samostatně na bázi P2P.

Tím se má dosáhnout kompromisu mezi decentralizací a centralizací. Holochain má zkrátka přinést doopravdy decentralizovaný internet, který je zároveň technicky udržitelný díky zjednodušenému vytváření konsensu v podání Holochainu. Řešení Holochainu by navíc mělo vest k výraznému snížení spotřeby energie na rozdíl od mechanismu proof-of-work.

Vizualizace rozdílu mezi blockchainem a Holochainem. Zdroj: holochain.org

Vizualizace rozdílu mezi blockchainem a Holochainem. Zdroj: holochain.org

Klasifikace měny

V této části se pokusíme klasifikovat holochain-tokeny podle našich metod. Pro zjednodušení budeme pro Holochain-tokeny nadále používat termín HOT.

Jištění měny

HOT nemají žádné fyzické jištění, protože nejsou kryty něčím, jako je zlato nebo stříbro ve fyzickém světě. Jsou založeny pouze na elektronickém protokolu, což znamená, že mají pevně daná pravidla vepsané v kódu.

V tomto případě je kód za prvé implementován na standardu ERC-20 pro tokeny založeném na Ethereum Blockchain a za druhé na specifických pravidlech, která jsou implementována přímo do HOT, jako například pevná celková nabídka tokenů.

Systém měny

HOT má pevné množství 177 619 433 541 tokenů. Tyto tokeny Byly vydány za účelem financování projektu prostřednictvím crowdfundingu. 1 HOT = 0,0000002267 ETH (0,00015 USD). HOT bude možné vyměnit za HoloFuel, jakmile bude Holo spuštěno. K tomuto zpětnému odkupu dojde při směnném kurzu 1 HOT = 1 jednotka HoloFuel (HOLO).

Držitelé HOT budou muset svoje HOT vyměnit za HOLO do 6 měsíců od spuštění sítě. Můžete si to představit jako kupón, jehož platnost vyprší, pokud jej včas nevyměníte. HoloFuel bude fungovat podobně jako současný fiat. Poskytnutím úvěru přidá emitent do své rozvahy zápornou (pasivní) položku HoloFuell a přidá další hodnotu na straně aktiv, kterou získal za fiat. Množství pak již nebude fixní, ale bude se přizpůsobovat aktuální poptávce po výpočetním výkonu. Pokud se síť výpočetního výkonu rozroste, může společnost v budoucnu vydávat další HoloFuel.

Hodnota měny

Projekce ceny HOT se provádí přístupem k příslušným tokenům prostřednictvím krypto peněženky kompatibilní s ERC-20.

Peněžní jednotka

HOT jsou dělitelné až na 16 desetinných míst. V současné době neexistuje žádný specifický název pro desetinná místa HOT. Vzhledem k vysoké ceně plynu Ethereum se však v současné době nedoporučuje posílat velmi malé částky HOT. Náklady na odeslání HoloFuel však budou činit pouhé 1 % paušálu, což je ideální pro malé nebo dokonce mikro transakce.

Přenosový system měny

Protože HOT je token ERC-20, je aktuálním přenosovým systémem Ethereum Blockchain. Jakmile však bude HOT převeden na HoloFuel, novým transakčním systémem bude Holochain. V této souvislosti nebudou poplatky za verifikace transakcí volně obíhat mezi těžaři, jako na Ethereu, ale budou primárně sloužit k placení za hosting. Postupně se však má převoditelnost rozšířit na úroveň ETH. Zásadní rozdíl oproti blockchainu, který zaznamenává změny stavů aktiv na adresy uživatelů (nebo pracuje s UTXO a sleduje historii tokenů až do okamžiku jejich vytěžení), spočívá v tom, že zůstatky jsou na Holochainu duplikovány. Každá transakce má tedy aktivní a pasivní stranu (aktivum a pasivum).

Instituce

Ekosystém Holo má šest typů Subjektů ve svém ekosystému. Subjekt nazvaný jednoduše Holo je vývojář, který poskytuje základní infrastrukturu. Za svou roli dostává poplatek, který nepřesahuje 1 % objemu každé transakce. Holo se také podílí na emisi a udržuje zápornou bilanci paliva.

Takzvaný rezervní účet vydává nový HoloFuel proti poskytnuté zástavě, kterou může být fiat nebo třeba ether. Také na něm je velký záporný zůstatek.

Hostitelé nabízejí výpočetní kapacitu a jako odměnu dostávají interní jednotku paliva. Když prokáží svou užitečnost v síti, mohou se na základě pravidel v protokolu stát zápornými, tj. vydávat další HoloFuel.

Poskytovatelé aplikací využívají hosting a umisťují své dApps na Holo. Za tyto služby platí hostitelům ve formě paliva. Zelená kniha však počítá s umožněním plateb i v jiných měnách, včetně fiat měn.

Vývojáři píší kód pro Holo nebo poskytovatele aplikací. Nakonec by mělo být možné platit jim v palivu.

V neposlední řadě jsou součástí systému i koncoví uživatelé aplikací. Postupně by jim mělo být umožněno platit za používání aplikací palivem.

Kolaterál

HOT nejsou spojeny s žádnou jistotou, která by zaručovala jejich stabilitu. Jejich hodnota je volatilní a odvozuje se výhradně od poptávky v rámci sítě. Na rezervním účtu je však držen kvazikolaterál (fiat, ether atd.). Hostitelům (nikomu jinému) by mělo být umožněno směňovat HoloFuel za tato aktiva přímo s rezervním fondem. Ke směně však mohou použít pouze HoloFuel, který obdrží za hostování – tedy žádný HoloFuel zaslaný jinými agenty prostřednictvím běžných transakcí.

Tvorba měny

Během období tvorby bylo systémem inteligentních smluv Ethereum vytvořeno celkem až 177 619 433 541 HOT, všechny se stejnou hodnotou a funkčností. Jak však bylo řečeno, tyto budou v budoucnu vyměněny za HoloFuel, čímž se podmínky změní následovně:

Vydávání za HoloFuel bude záviset na uvážení orgánů Holochainu, principem podobným dnešnímu fiat systému – tedy s dvojím zápisem. Zatímco v případě fiatu vzniká proti emisi peněz odpovídající dluh, v případě emise Rezervním fondem je kompenzován ziskem ze zajištění. Jde tedy o obdobu emise národní měny v režimu currency board, kdy centrální banka musí proti novým penězům držet cizí měnu, vůči níž udržuje pevný směnný kurz. HoloFuel není přímo vázán na žádnou měnu a cenu emise určuje sám rezervní fond Holochainu.

Vydávání mohou provádět také hostitelé za výše popsaných podmínek. Tím zvýší stranu pasiv své rozvahy a na stranu aktiv přidají hodnotu, kterou za nový HoloFuel nakoupí. Ve fiat systému fungují emise ve formě směnky nebo nákupu na fakturu podobně. Emisi může provádět také poskytovatel infrastruktury Holo. Způsob ani omezení zatím nejsou příliš jasné, což lze považovat za jednu z red flags.

Zajímavé je, že tvůrci Holo označují tradiční kryptoměny za fiat, protože jsou vytvořeny jako aktivum z ničeho. Naproti tomu HoloFuel je krytý, byť dluhem (s touto úvahou nesouhlasíme, ale uvádíme ji, abychom demonstrovali uvažování týmu Holo). Slovo fiat postupně změnilo význam. Dnes označuje měnu s nuceným oběhem. Původní latinský význam se překládá jako „Budiž“ (Fiat lux = Budiž světlo) – tedy stvoření něčeho z ničeho, z božího rozhodnutí. Autoři  zkrátka zamýšlejí svůj systém tvorby peněz v Holo jako vzájemný úvěr.

Stáhnutí nabídky peněz

Protože HOT běží na blockchainu Ethereum, neexistuje žádná centrální správa, která by mohla kontrolovat nabídku peněz. Přesto je třeba zmínit, že po dokončení konverze HOT na HoloFuel bude ukončení odlišné od klasických kryptoměn, jako jsou ERC-20 a bitcoin. Nabídka peněz HoloFuel se v tomto případě může také zmenšit. Aktivní a pasivní účty se vzájemně ruší, stejně jako když se sloučí osoba dlužníka a věřitele. HoloFuel také zaniká, když ho hostitelé vymění za kolaterál v rezervním fondu.

Co se změnilo od 2019

Vzhledem k tomu, že jsme ve společnosti Altlift již analyzovali projekt Holo v roce 2019, přinášíme nyní aktuální informace o nejdůležitějších změnách.

Holochain Roadmap

Holochain Roadmap

Holochain Roadmap. Zdroj: Holo.host

Od zahájení ICO v dubnu 2018 byla úspěšně dokončena první fáze zahájení. Fáze 2 infrastruktury pokročila do té míry, že bude dodáno dalších 500 HoloPortů pro rozšíření sítě a provedení předběžných testů v dalších fázích. Všechny HoloPorty jsou v tuto chvíli vyprodány a na nákup další várky je třeba projít čekací listinou. Nedávno, ve fázi 3, hostovali vývojáři Elemental Chat, kde mohli uživatelé vytvářet vlastní, decentralizované kanály a zapojovat se do skupinových diskusí. Dalším krokem nyní bude, rozšiřování HoloPortů a snižování hardwarových vstupních bariér do ekosystému. Poté má proběhnout registrace HoloFuel, kde budou tokeny ERC-20 HOT vyměněny za HoloFuel. Jakmile bude HoloFuel fungovat a bude pro něj k dispozici aplikace, poptávka se podle nás může zvýšit.

Rozvoj komunity Holochain od roku 2019

Holochain rozvoj komunity

Holochain rozvoj komunity

Komunita kolem Holochainu se od roku 2019 hodně rozrostla. Úbytek na Telegramu lze možná vysvětlit tím, že postupem času vznikly různé skupiny pro jednotlivé země.

Vývoj ceny od roku 2019

Holochain vývoj ceny

Holochain vývoj ceny

Cena HOT se od naší poslední analýzy zvýšila o 350 %. Cena bitcoinu však za toto období vzrostla téměř stejně, a to o +336 %. Mohli bychom konstatovat, že HOT byl v tomto období tažen cenou bitcoinu, což není nic neobvyklého. Aby HOT přestal korelovat s bitcoinem, musí nejprve získat vlastní funkčnost, což by mohl být případ výměny na HoloFuel a vůbec začátku Holo. 

Poptávka po HoloFuel

Protože cenu určuje nabídka a poptávka, podíváme se nyní na tyto faktory. Protože nabídku HoloFuel jsme již probrali v části o tvorbě, odkážeme Vás pro více informací na webové stránky projektu.

Růst internetu mezi lety 1990-2016

Zatímco se společnost Holochain snaží vytvořit nový druh internetu, musíme si položit otázku, jak velká je poptávka po internetu. Je zřejmé, že tato poptávka je velmi vysoká a v důsledku globalizace a technologického pokroku se zvyšuje. Navíc je hosting pro internet nepostradatelný, protože bez dat není internetu.

Poptávka po hostingu v Severní Americe

Poptávka po hostingu v Severní Americe. Zdroj: Fortune Business Insights

S rostoucím dosahem internetu a jeho rostoucím využitím roste i poptávka po hostingu. Pokud se společnosti Holochain skutečně podaří vybudovat prodejnou hostingovou službu, poptávka po ní jistě bude. Tyto údaje jsou však založeny pouze na odhadu.

Koncentrace hostingu ve světě

Koncentrace hostingu ve světě. zdroj: Host Advice

Společnost Holochain se prostřednictvím své sítě snaží o větší decentralizaci hostingu. Jak je vidět, i pouhá geografická decentralizace hostingových služeb je ve velkém nepořádku. Protože 51 % z nich se nachází v USA. Lze si jen představit, jakou moc mohou USA prostřednictvím tohoto obrovského vlivu uplatňovat na celý svět. Vzhledem k tomu, že diskuse o decentralizaci byla zahájena teprve v posledních několika letech, je docela dobře možné, že Holochain by se svým decentralizovaným internetem mohl skutečně udeřit na strunu hladovému trhu.

Využití Holochainu

Společnost Holochain plánuje vydat několik oficiálních aplikací Holochain (hApps), aby lidem nabídla snadný způsob správy jejich soukromí a dat v ekosystému. V současné době jsou to následující aplikace:

  • DPKI: je vytvořena s cílem nabídnout lidem snadný způsob správy jejich klíčů na více zařízeních.       
  • HoloVault: Aplikace, která lidem umožňuje spravovat přístup ostatních aplikací k jejich osobním údajům.   
  • Abundance of Presence (Hojnost přítomnosti): Decentralizovaný plánovač schůzek
  • HoloChat: P2P chat pro více místností (rozšířená verze Elemental Chatu, který už funguje).

Aplikace Holochainu

Komunita od počátku projevovala velký zájem o budování decentralizovaných aplikací. Existuje řada projektů, které se plánují vydat s využitím frameworku Holochain.

RedGrid

Společnost RedGrid buduje internet energie, jehož cílem je optimalizovat energetická aktiva, umožnit integraci obnovitelných zdrojů a vytvořit inteligentní transakční síť.

Morpheus.Network

Světová banka označila neefektivitu dodavatelského řetězce za světový problém číslo 1, který je třeba vyřešit, aby se podpořil hospodářský růst. Morpheus.Network je tu od toho, aby tento problém vyřešila tím, že poskytne kompletní, globální, automatizovanou platformu dodavatelského řetězce s integrovaným systémem plateb v kryptoměnách využívajícím technologii blockchain.

Humm

Humm je peer-to-peer publikační platforma, která mění způsob publikování a odměňování dobrého obsahu. Představte si ji jako plně distribuovaný WordPress vytvořený pro autory a tvůrce obsahu budoucnosti.

Sacred Capital

Sacred Capital buduje výměnu pověsti, jejímž cílem je sloužit jako ekonomická páteř pro distribuovaný svět. Neváhejte a přejděte na jejich webové stránky, kde si můžete přečíst více informací a zhlédnout video

Junto

Junto je nový druh sociálních médií založený v duchu autenticity. Jejich cílem je překonat omezující normy současných platforem a vytvořit atmosféru, která umožní svobodné vyjadřování.

Fairbnb

Fairbnb lze shrnout jako nové decentralizované Airbnb, jehož cílem je vyřešit všechny problémy, které přináší centralizovaná verze. Tu Fairbnb buduje s cílem být chytřejší a spravedlivější pro celou komunitu.

Bridgit

Bridgit chce přehodnotit způsob vytváření odkazů na internetu. Říkají tomu most a jejich záměrem je přidat ověřovací vrstvu, aby bylo možné poznat kvalitu každého odkazu. Objevte nyní Bridgit.

Wirdpbc

Wirdpbc je soubor 4 různých projektů, jejichž cílem je zvýšit inteligenci sociální interakce na internetu.

Producers Token

Producers Token vytváří platformu pro tokenizaci a výměnu zemědělských a přírodních zdrojů. Producers Token spolupracuje se skutečnými producenty s cílem vyhodnotit možnosti tokenizace. Projekt se v současné době zaměřuje na tři kategorie tokenových aktiv: již existující službu nebo zdroj, zemědělskou farmu ve výstavbě, zařízení nebo rozšíření, které není v současné době v provozu. Ale také na tokenizaci aktiva přírodního zdroje pro regeneraci a zachování.

Just One Organics

Just One Organics je projekt, který se zaměřuje na potraviny včetně revolučních produktů na bázi organického ovoce a sušené zeleniny ve tvaru vloček. Tým zkoumá různé způsoby využití Holochainu pro své projekty.

Core Network

Dalším velkým projektem pod hlavičkou Holochain je Core Network, jehož ambicí je sloučit do jedné sociální sítě všechny současné sociální sítě jako Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter… Nebo také Steemit a Everipedia pro fanoušky blockchainu. Výhodou je, že budete používat jedinou aplikaci, pokud si to budete přát, ve skutečnosti budou ostatní sociální sítě existovat i nadále, ale budete je používat přímo z rozhraní Core Network.

Další případy využití

Poskytovatelé aplikací mohou využít hosting na Holochainu a umístit své dApps na Holo. Příklady aplikací mohou být podle tvůrců následující:

Sdílená ekonomika

Dnes: Jim má malý dům pro hosty, který by rád pronajal návštěvníkům. Hledá však alternativu k Airbnb. Jim si rád s lidmi promluví, než souhlasí s jejich ubytováním, a Airbnb blokuje pokusy o sdílení telefonních čísel až do doby, než host dokončí rezervaci.

Brzy: Jim se může připojit k Ourbnb, platformě pro sdílení bydlení Peer-to-Peer, kterou provozují sami hostitelé. Kdykoli někdo navštíví webové stránky Ourbnb, jeden z počítačů členů komunity vyřídí jeho požadavky a provede rezervaci. Na oplátku za zpřístupnění Ourbnb komukoli s webovým prohlížečem dostane tento hostitel za práci, kterou jeho počítač odvedl, odměnu ve formátu Holo.

Vize: Ekonomika sdílení na platformě Holo se rozšiřuje prostřednictvím budování četných interoperabilních družstev. Reputace se stává přenosnou napříč komunitami, takže nadšené recenze v uznávané službě Ourbnb mohou Jimovi pomoci získat přístup k příležitostem i v jiných kontextech. Sdílení menších zdrojů (nejen domů a aut) se také může stát běžnějším díky efektivním mikrotransakcím na Holo.

Lekářské záznamy

Dnes: Dana má zdravotní záznamy u 8 různých lékařů ve 3 různých nemocnicích. Když se však přestěhuje do nového města, může být shromáždění záznamů ze všech různých míst byrokratickou noční můrou.

Brzy: Díky systému Holo by mohla bezpečně sdílet vlastní kopie svých záznamů s novými lékaři a nemocnicí. Tento tým by pracoval s kompletní zdravotní historií bez jakýchkoli prodlev. Dana se cítí lépe, když ví, že má své osobní informace v držení, vlastní je a má je pod kontrolou.

Vize: Danina osobní umělá inteligence integruje zdravotní informace z jejího fitbitu a dalších průběžných zdravotních záznamů a zaznamenává trendy, které stojí za to sledovat, pokud jde o srdeční onemocnění, které jí bylo diagnostikováno před několika lety. Dana se také může rozhodnout sdílet poznatky získané umělou inteligencí se službou, která jí pomůže efektivněji řídit nejen její fyzické zdraví, ale také její emocionální stav prostřednictvím vlastní kombinace stravy, aktivity a relaxace. Kromě toho, že se Dana rozhodne sdílet tato data „mezi prohlídkami“ se svými lékaři, může se rozhodnout sdílet dílčí části svých dat jako anonymizované informace pro lékařský výzkum.

Identity pro uprchlíky

Dnes: Amena je patnáctiletá syrská uprchlice žijící v uprchlickém táboře Eleonas u Atén. Když přijela, neměla žádný průkaz totožnosti. Ačkoli to není neobvyklé, komplikuje to interakci s různými vládními agenturami a humanitárními organizacemi.

Brzy: Díky systému Holo by po příjezdu do Eleonas mohla dostat čipovou kartu Identity with Dignity (IDwD), kterou by mohla začít používat aplikace a ovládat své vlastní digitální záznamy. Ty by mohly zahrnovat pověření vytvořená při průchodu jednotlivými kroky vládního imigračního procesu, záznamy z návštěv u lékaře, školní úspěchy a další. Například když Amena navštěvuje školu, může do svých vlastních online záznamů přidávat kopie svých tříd a známek. Každý z nich by byl kryptograficky podepsán učitelem nebo správcem. Později, pokud se přestěhuje do jiného tábora nebo bude přijata do hostitelské země, bude moci sdílet své školní záznamy přímo se správci, kteří budou moci potvrdit, že známky byly podepsány její školou v Eleonas prostřednictvím jakéhokoli webového prohlížeče. Hostitelé, kteří podporují webový přístup k záznamům řízeným uprchlíky, se mohou rozhodnout darovat výpočetní výkon nebo by mohli dostat kompenzaci od vlády dohlížející na tábor za pomoc při podpoře IDwD.

Vize: Naše schopnost kontrolovat, co sdílíme a s kým to sdílíme, je zásadní pro soukromí a zastupitelnost. Tím, že každý z nás nejen může, ale i může snadno přenášet tvrzení ze své minulosti do nových interakcí, zlepšujeme svou schopnost budovat vztahy s ostatními členy komunity, aniž bychom ohrozili svou důstojnost – a to zase může umožnit mnohem plynulejší a prosperující formy komunity.

Motivované sítě Mesh

Dnes: Na šířku pásma má monopol několik telekomunikačních společností. To platí v zemích po celém světě a umožnilo to vládám v zemích, jako je Turecko nebo Egypt, „vypnout internet“, kdykoli se jim zachce. Někteří poskytovatelé internetu navíc chtějí účtovat různé sazby za různé druhy dat, čímž se síť stává méně neutrální. Zanedlouho by přístup k internetu mohl vypadat jako účet za kabelovou televizi: selektivní přístupové kanály. Dnes jsou jedinými organizacemi, které mohou mít prospěch z přidávání šířky pásma k internetu (a jsou tedy jediné, které jsou k tomu motivovány), telekomunikační společnosti. Ty pokládají kabely, staví věže a měsíčně účtují zákazníkům přístup k internetu.

Brzy: Na druhou stranu by systém mikrotransakcí společnosti Holo mohl umožnit, aby každý, kdo si postaví anténu nebo sdílí trochu šířky pásma svého mobilního telefonu, dostal odměnu za zvýšený přístup k internetu, který vytváří. Podobně jako Holo využívá nevyužité úložiště a výpočetní výkon, může nám také pomoci lépe využívat nevyužitou šířku pásma – nebo motivovat k vytváření další šířky pásma – také. Jane by si mohla postavit anténu a rozhodnout se, že bude předávat data zdarma pro své přátele nebo za poplatek pro cizí lidi, a tím rozšířit kapacitu sítě.

Vize: S rostoucím ekosystémem peer-to-peer aplikací a rozšiřující se infrastrukturou peer-to-peer se centralizovaný internet, kvůli kterému jsme si všichni zvykli předpokládat, že jsme sledováni a manipulováni, může brzy stát spíše vzpomínkou než hrozbou. Kromě toho se tyto distribuovanější modely ukáží jako mnohem odolnější – budou se moci mnohem snadněji odrazit od poruch, než je tomu dnes. Může se zdát hloupé požadovat po obyvatelích hurikánem postiženého Portorika, aby navázali spojení s datovými centry v Silicon Valley, aby mohli posílat zprávy rodinným příslušníkům vzdáleným několik kilometrů, ale pro většinu aplikací sociálních médií a zasílání zpráv je to dnes potřeba. Tato centralizace vedla ke křehkým systémům, které až příliš často brzdily záchranné práce. Naproti tomu u distribuovaných aplikací by stačila jedna nebo dvě antény, aby se obnovila schopnost obyvatel a záchranářů komunikovat, koordinovat a zachraňovat životy.

Naše doporučení

My v Altliftu považujeme Holochain za zajímavý projekt, který se odklání od klasické technologie blockchainu. Holochain má dobře situovaný tým a rostoucí globální poptávku po svém produktu. Je ale důležité, aby se Holochainu podařilo realizovat konkrétní případy užití, které doopravdy vytvoří účel pro HoloFuel. Zatím je to na hraně.

V současné době je projekt stále ve fázi vývoje a pro vytvoření takové poptávky po HoloFuel bude důležité, aby se Holochain dostal z testovací fáze do fáze hlavní. Vzhledem k tomu, že projekt Holochain je také silně motivován etickými a politickými faktory, jako je touha po decentralizovaném internetu a širším rozdělení moci, je důležité, aby tento postoj sdílelo mnoho lidí a také jej považovali za důležitý. Protože se však komunita rozrůstá a všechny holoporty se rychle vyprodaly, myslíme si, že o tento projekt je rozhodně zájem. Důležité také bude, aby nabídka hostitelských služeb Holochainu byla cenově konkurenceschopná i vůči klasickým poskytovatelům hostitelských služeb a aby se nakonec v blízké budoucnosti objevovalo stále více příkladů aplikací pro Holochain, Holo a nakonec i HoloFuel.

Všechny prezentované projekty jsou plánovány k vydání pomocí frameworku Holochain. Většina z nich je však pouze navržena komunitou, nikoliv oficiálně vývojovým týmem. Myslíme si, že Holochain se musí nejprve oddělit od Etherea, aby se projekty mohly skutečně rozběhnout.

Říká se, že na burze se vždy obchoduje s budoucností, a to samé můžeme pravděpodobně říci i o Holochainu. Očekávání jsou velká, ale je třeba počkat, zda se je skutečně podaří naplnit. Nejdůležitějším faktem zůstává, že Holochain není blockchain. Je to konkurenční projekt k blockchainu. Zatím nebyl představen žádný MVP a je pravděpodobné, že tento nápad bude proti své zavedenější konkurenci zaostávat. Vývojáři by se měli zaměřit spíše na výhody, které nabízí konstrukce jejich distribuované účetní knihy s dvojitým zápisem, než se inspirovat existujícími nápady souvisejícími s blockchainem.

Doporučujeme všem, abyste se před rozhodnutím o koupi podrobně seznámili se situací na trhu a odpověděli si, zda by sami dokázali decentralizovaný internet ocenit.