×

V jakých odvětvích se DLT používá

26. 04. 2020

Věnujeme se zde zásadním odvětvím, kde je DLT (Distributed Ledger Technology) obrovským přínosem a má veliký potenciál včetně konkrétních společností, které DLT již aplikovaly. Uvádíme pojištění, uhlíkový kredit, lékařské záznamy, přeshraniční platby, potravinářský průmysl, půjčky a hypotéky, tokenizace, logistika, sekundární trhy s vozidly, služby a energie, autorská práva a duševní vlastnictví, online hazardní hry, digitální identita a bezpečnost.

Pojištění

Řada pojišťovacích organizací začala používat technologie DLT pro zefektivnění svých procesů. Poskytnutím jediného zdroje pravdy jim umožňuje výrazně snížit chyby v obchodních procesech. To znamená, že data budou přesnější než kdy jindy, což umožní průhlednost a zároveň sníží náklady a zkrátí dobu cyklu. Tato vylepšení poskytuje také pozitivnější uživatelský dojem, zkrácený pojistný cyklus, plynulejší interakce mezi pojišťovnami a jejich zákazníky a v konečném důsledku nižší pojistné. Po této první vlně uvidíme nové produkty a modely služeb. Konzistence v kvalitě dat povede k integraci dalších řešení, jako je AI a analytika v reálném čase. Pomocí DLT pro proces „Znáte svého zákazníka“ (KYC) můžete snadno ukládat a sdílet vaše informace s pojišťovacími společnostmi. Budou možné výplaty po ověření nároku prostřednictvím inteligentních smluv. Příležitosti pro blockchain ve velkoobchodním pojištění zahrnují nejen snížení nákladů, chyb a času, umožňuje okamžitý přístup, právní jistoty a minimalizuje rizika poškození reputace a další selhání. Výzkum PwC v roce 2016 → 56 % firem si uvědomilo důležitost blockchainu a 57 % firem nevědělo, jak odpovědět.

Použití blockchainu může pomoci zlepšit a výrazně změnit fungování pojišťovacích služeb, které často spolupracují s velkými klienty. To vše jsou datové interakce mezi více stranami, včetně brokerů, pojišťoven a regulačních orgánů. Tyto interakce vyžadují určitý čas a jsou neustále aktualizovány, a proto je třeba je neustále ověřovat. Právě zde může mít blockchain funkci zajištění a ověřování aktuální transakce, tím pojišťovnám poskytuje přesné a důvěryhodné údaje, aby je mohly rychle použít, což šetří čas a peníze. Situaci, ve které může úspěšně fungovat si lze představit takto: Zprostředkovatel je připojen k řetězci a těží, proto aktivně přispívá k ověřování transakcí, informace jsou viditelné všemi účastníky řetězce, kde může pojistitel vytvořit nabídku, toto je pak viditelné a může být zobrazeno makléřem, kde poté nabídku přijme / zamítne. Následně se automaticky vytvoří pojistná smlouva, ke které mají přístup všichni účastníci. Další výhodou je možnost přístupu k datům, i když jsou klíčové strany offline, takže je nezávislá.

Smlouvy a řešení reklamací lze regulovat transparentně. Všechny smlouvy a všechny nároky na náhradu škody budou spravovány sítí a neoprávněné nároky na náhradu škody budou odfiltrovány. Například by již nebylo možné obdržet duplicitně náhradu škody pro jednoho klienta v rámci stejného případu.

Kde se DLT v pojišťovnictví již používá:

 • TRADLE: Znáte svého zákazníka (KYC) to je proces, kterým musí pojišťovna projít, aby ověřila totožnost zákazníka, jak je vhodný k podnikání – riziko podvodu. Je kompatibilní s PC/NTB, chytrým telefonem, tabletem → zákazníci mohou sdílet informace s pojišťovnami prostřednictvím zařízení nebo webové aplikace. Platforma je imunní proti hackování, data KYC mohou být automaticky sdílena s další společností.

 • CHAINTHAT: V současné době realizuje plán založený na fázi transformace Bermuda Risk Exchange na činnosti řízenou blockchainem.

 • LEMONADE: Strukturovali své podnikání tak, aby odstranili zkreslení v procesu zadávání a vyplácení pohledávek sdružováním zákazníků podle charity, kterou si vyberou při registraci → poté vezme 20 % sdružených prostředků a zbytek ponechá na pohledávky. Transakce typu peer-to-peer prostřednictvím inteligentních smluv je digitální politika, která se vyplácí okamžitě po ověření reklamace.

 • BLACK: Použití blockchainu a kryptoassetů, které zprostředkovatelům pojištění umožní crowdfundovat jejich upisovací kapacitu → obcházení potřeby přijímat nízké míry sdílení zisku od hlavních pojišťoven.

 • ETHERISC: Klade si za cíl, aby pojišťovny byly nahrazovány platformou, na které může kdokoli vytvářet produkty pro pokrytí celé řady možností.

 • B3i: Pro vyřešení nejasností a chybovosti dat v pojišťovnictví vytvořena B3i platformu pro vyšší účinnost vyjednávání podrobností o smlouvách, které nahrazují komplikované emailové komunikace a telefonní hovory.

 • Ping AN Pojišťovna: Pojišťovna se sídlem v Číně uvádí v posledních finančních zprávách tržby celkem 18,63 miliard USD. Společnost je formálním členem konsorcia R3 Blockchain a nadále úzce spolupracuje s dalšími čínskými pojišťovacími giganty, aby prozkoumala veřejný i soukromý blockchain.

Uhlíkový kredit

Stále více společností hledá nástroje ke zmírnění jejich negativních dopadů na životní prostředí a změnu klimatu. Pomocí technologie blockchain lze zefektivnit vývoj a prodej uhlíkových kreditů. Blockchain řeší tento problém vytvořením transparentní, veřejné a univerzální účetní knihy, která současně slouží jako prostředek výměny výsledků snižování emisí. Díky tomu je transparentní, kdo co dělá pro klima, což zase vytvoří pobídku pro snižování emisí, aby bylo možné emise dále a rychleji snižovat. Na současných trzích se uhlíkové kredity obvykle prodávají hromadně velkým korporacím, což vytváří překážku vstupu pro menší podniky. Blockchain funguje jako elektronická účetní kniha, která dokáže ukládat transakce bez centralizované společnosti jako jsou banky – je to peer-to-peer obchodování bez potřeby třetí strany. Tento jednoduchý systém lze použít k vytvoření trhu pro obchodování s uhlíkovými kredity, který každému umožní přístup na trh a účast v obchodu. Hlavním přínosem by bylo odstranění prostředníka, a tím by byly transakce transparentnější, snadnější na provedení a snížily by se transakční náklady. To vše snižuje překážky vstupu a vedlo by k tomu, že stále více podniků by snižovalo své uhlíkové stopy a v důsledku toho by se zlepšilo životní prostředí a zpomalilo globální oteplování.

Kde se DLT v pojišťovnictví již používá:

 • ClimateTrade: Platforma, kde mohou společnosti kompenzovat své uhlíkové kredity financováním ekologických projektů. Důvod k nasazení DLT je jednoduchý, všechny transakce budou zaznamenány na blockchainu bez jakékoli třetí strany v relativně krátké době, což zaručuje transparentnost a účinnost.

 • Blockchain for Climate Foundation: „Uvedení Pařížské dohody na blockchain“ je slogan jejich společnosti. Je to proto, že nadace je přesvědčena, že blockchain je perfektním nástrojem ITMO, jak navrhuje Pařížská dohoda. Organizace uvádí, že technologie blockchainu splňuje všechny požadavky stanovené v dohodě. Nazývají nově vytvořenou účetní jednotku – BITMO („Blockchain Internationally Transited Mitigation Outcome“). Za účelem urychlení vývoje BITMO poskytují veřejnou infrastrukturu s otevřeným zdrojovým kódem.

Lékařské záznamy

Dezinformace, datová sila a nedostatečná komunikace mezi pacienty, poskytovateli, nemocnicemi a lékaři trápí svět zdravotní péče.
Za použití blockchainu povede k rychlejšímu, efektivnějšímu a bezpečnějšímu řízení lékařských údajů a sledování léků a lékařských zařízení. To by mohlo výrazně zlepšit péči o pacienty, usnadnit postup lékařským objevům, zajistit originály léků cirkulujících na globálních trzích a další.

Nemocnice zadávají, mnohdy i duplicitně, podrobnosti do počítače a musí prohledávat rozsáhlé databáze pacientů, aby našli to, co chtějí. Některé nemocnice nemohou získat přístup k informacím z dalších nemocnic. Zatímco s blockchainem by se každý vstup ověřil, čímž se sníží chybovost. Řetězec je snadno přístupný a nezávisí, což umožňuje rychlý přístup k důležitým informacím do nemocnic po celém světě. Díky tomu je výměna lékařských údajů mezi vybranými stranami snazší a bezpečnější. Dalším důležitým aspektem je to, že zabrání pacientům v přístupu k jejich zdravotním údajům a editaci jejich údajů podle svých představ.

V současné době jsou vytvářeny jednotlivé databáze, tzv. Sila, která jsou vzájemně chráněna a jsou předávána pouze na zvláštní žádost. To vede k nekonzistentním datům a může také vést k problémům během léčby.

Bylo by také možné například připojit speciální zařízení k vlastnímu profilu pacienta a vytvořit tak interaktivní lékařský záznam. Například hodnoty měření krevní glukózy a inzulínové pumpy by mohly být automaticky porovnány se souborem a v případě potřeby upraveny lékařem.

Přeshraniční platby

Bez použití DLT je zasílání mezinárodních nebo přeshraničních plateb zastaralý a neefektivní proces. Společnosti musí použít banku ze své země k odeslání platby respondentské bance v odpovídající zemi, která poté převede prostředky na účet jiné společnosti. Tento proces zahrnuje více zprostředkovatelů, kteří musí v každém kroku dodržovat různé postupy. DLT nabízí příležitost zefektivnit tento platební proces tím, že jedná jako důvěryhodná třetí strana, čímž eliminuje nepotřebné a poskytuje rychlejší alternativu, protože blockchainové transakce mohou být dokončeny mnohem rychleji než současné procesy. Je to transparentnější pro všechny zúčastněné strany, lze snadno ověřit nezměnitelné záznamy o každé transakci a zároveň poskytuje bezpečnou možnost platby.

Kde se DLT v pojišťovnictví již používá:

 • IBM World Wire: IBM spustila World Wire na Stellar, který umožňuje finančním institucím provádět přeshraniční platby v reálném čase ve srovnání s tradičním bankovním systémem, kde jsou přeshraniční platby poměrně časově náročné. Po dohodě na určitém peněžním médiu – například stable coinu, mohou dvě protistrany transakci jednoduše provést převodem jedné fiat měny na zvolený stable coin a poté převést tento stable coin zpět do jiné fiat měny. A všechny tyto transakce jsou zaznamenány současně, což činí celou transakci transparentní a efektivní.

Potravinářský průmysl

Podle studie z roku 2018 zveřejněné americkým institutem pro potravinářský marketing vzrostla poptávka veřejnosti po transparentnosti na trhu, zákazníci si také více uvědomují zdraví a chtějí vědět co nejvíce o potravinách, které dostávají. DLT je snadno přístupný a neměnný a může spotřebitelům poskytnout konkrétní a neměnné údaje o jejich potravinách -> může sledovat potravinový produkt zpět k jeho původu. DLT má potenciál proniknout do celého dodavatelského řetězce v potravinářském průmyslu a vytvořit mnohem transparentnější a důvěryhodnější vztahy mezi zemědělci, dodavateli, velkoobchodníky, restauracemi a konečnými spotřebiteli. V potravinářském průmyslu roste požadavek vůči kvalitě a zdroji potravin. Odvětví zaznamenalo vzestup zájmu spotřebitelů o ekologické potraviny, způsob, jakým byla zvířata chována, čím krmena, kde v zajetí žila, jakož i další zvyšující se zájmy o kvalitu a zdroj potravin. Blockchain nabízí příležitost pro větší transparentnost a ověřitelnost ze strany spotřebitele i zúčastněné strany v celém dodavatelském řetězci. Skenování QR kódu v průběhu nákupu umožní ověřit použití pesticidů, zdroj potravy a mnoho dalších aspektů potravin. Tato technologie by také mohla být nesmírně prospěšná pro organizace v potravinářském průmyslu. Použití DLT by mohlo pomoci předcházet incidentům v oblasti bezpečnosti potravin. V roce 2017 americká potravinová a drogová správa vyšetřila smrtelné ohnisko salmonel spojené s papájemi dováženými z mexické farmy -> DLT může velice urychlit nalezení odpovědného dodavatele.

Kde se DLT v pojišťovnictví již používá:

 • Farm2Kitchen: Platforma, jejímž cílem je zvýšit úroveň bezpečnosti a sledovatelnosti potravin. S využitím blockchainu propojuje Farm2Kitchen každou roli v zásobovacím řetězci. Například nyní má platforma pro prodej sklizně kolem 120 milionů drobných zemědělců. Tímto způsobem jsou snižována rizika s kvalitou potravin a urychlován oběh v potravinářském průmyslu.

 • Carrefour: Představil své vlastní řešení založené na blockchainu pro sledování mléka, nazvané Carrefour Quality Line (CQL). Uvádí se, že CQL zaručuje spotřebitelům úplnou sledovatelnost produktů v celém dodavatelském řetězci – od polí zemědělců až po police obchodů.

 • OpenSC: World Wildlife Fund-Australia (WWF-Australia) a globální korporátní podnik BCG Digital Ventures (BCGDV) společně spustili nástroj dodavatelského řetězce na blockchainu s názvem OpenSC. Systém údajně umožňuje podnikům sledovat produkty, které vyrábějí a spotřebitelům prohlížet původ uvedených produktů. Nestlé se připojil k OpenSC na sledování mléka od farem a producentů na Novém Zélandu po továrny a sklady firmy na Středním východě. Cílem pilotního je zjistit, zda je systém škálovatelný. Společnost dále zvažuje sledování palmového oleje pocházejícího z amerického kontinentu.

 • IBM Food Trust: Walmart, Dole Food, Kroger, Unilever, Albertsons.

 • SAP Cloud Platform Blockchain: Bumble Bee Foods + SAP zahájili platformu pro sledovatelnost mořských plodů na základě služby.

 • Národní rada pro vepřové maso v USA + Ripe.io: Blockchainová platforma pro dodavatelské řetězce vepřového masa → za účelem sledování, hodnocení a zlepšování postupů udržitelnosti založených na 6 definovaných etických zásadách, kterými se řídí americký vepřový průmysl (bezpečnost potravin + veřejné zdraví + stav zvířete + ochrana životního prostředí + zlepšení kvality života lidí a komunit průmyslu).

 • E&Y: Blockchainové řešení, které pomáhá spotřebitelům v Asii určit kvalitu, původ a autentičnost dovážených evropských vín.

 • Starbucks: Implementuje službu Azure Blockchain společnosti Microsoft pro sledování produkce kávy a údajně poskytuje zemědělcům kávy z Rwandy, Kolumbie a Kostariky větší finanční nezávislost.

 • Nestlé: Nestlé se spojilo s Carrefourem při použití DLT k řízení dodavatelského řetězce a také poskytl spotřebitelům přístup k platformě blockchain ke sledování jednoho ze svých produktů, Mousline pyré. Potravinový gigant je také členem konsorcia Hyperledger a spolupracuje s IBM s cílem eliminovat zbytečné zprostředkovatele v jejich dodavatelském řetězci.

Půjčky a hypotéky

Bankovní a finanční služby bojují s archaickými operačními procesy, pomalým vypořádáním plateb, omezenou transparentností a zranitelností zabezpečení.

Technologie blockchain může tyto problémy vyřešit pomocí odpovědných a transparentních systémů správy, zlepšeného motivačního sladění mezi zúčastněnými stranami, zabezpečené technologické infrastruktury a efektivních obchodních modelů. Blockchain navíc umožňuje digitalizaci finančních nástrojů, což přináší větší likviditu, nižší kapitálové náklady, snížené riziko protistrany a přístup k širší investorské a kapitálové základně. Podle zprávy agentury Moody’s z roku 2018 by to mohlo ušetřit více než miliardu dolarů na provozních nákladech věřitelů na hypotečním trhu v USA.

Typický proces žádosti o hypotéku:

 • papírová forma (500 – 2000 stran)

 • náročná na práci – spolupráce s mnoha poskytovateli služeb třetích stran, jako jsou: inspektoři, katastrální úřady, úvěrové agentury, právní zástupci, úřední listiny

 • časově náročné – 30 až 60 dní k dokončení procesu

 • drahé – každý zprostředkovatel, který transakce prochází, přidá k celkové ceně 1 % až 2 % hodnoty nemovitosti ve svých vlastních poplatcích

Aplikace DLT na hypoteční proces:

 • Banky odpovídají na přesné informace od inspektorů, právnických firem, úvěrových agentur atd. -> všechny požadované informace mohou být bezpečně uloženy v distribuované síti, přičemž každý agent aktualizuje jejich část informací, takže banky mohou snadno získat potřebné informace ze sítě.

 • DLT lze použít k vytvoření digitálního ID pro každou vlastnost → vlastnosti (vlastnictví, aktuální tržní ocenění …) jsou sledovatelné v síti.

 • DLT může také odstranit potřebu určitých zprostředkovatelů pomocí inteligentních smluvních aplikací → které lze naprogramovat tak, aby se prováděly až po splnění určitých podmínek.

 • Výsledkem je, že určité nákladné prvky v procesu podávání žádosti by mohly být nadbytečné.

 • Předpokládá se, že úspory nákladů půjdou do miliard a doba schvalování může být snížena o 25 % na 30 dní. Pokud národní vlády založí registr založený na blockchainu, může klesnout o dalších 25 %, do 20 dnů.

Kde se DLT v pojišťovnictví již používá:

 • Bank of Communications: Čínská státní banka, Bank of Communications, použila blockchain k vydávání digitálních hypoték v hodnotě 1,3 miliardy USD v září 2018.

 • The Agricultural Bank of China: Čtvrtá největší banka na světě, The Agricultural Bank of China, poskytla půjčku v hodnotě kolem 300 000 dolarů na zemědělskou půdu prostřednictvím blockchainu.

 • Raiffeisen Bank International: V Rusku dceřiná společnost Raiffeisen Bank International vydala zcela digitální hypotéku prostřednictvím blockchainové platformy s názvem Masterchain, platformy založené na Ethereu. Zajišťuje rychlou a bezpečnou komunikaci mezi bankami a jinými finančními institucemi a umožňuje uživatelé rychle potvrdit přesnost zákaznických dat

 • Daimler AG: Německá automobilová společnost se sídlem v Německu nedávno oznámila tržby v celkové výši 193,22 miliard USD. Společnost využívá blockchain na Ethereu k poskytování půjček na základě dluhopisů. K dnešnímu dni firma pracuje na zavedení používání DLT a na řádně transparentním mapování a pochopení tohoto přenosu v rámci svého dodavatelského řetězce.

 • Sberbank Rusko: Ruská státní banka Sberbank dosáhla zisku 46,33 miliardy USD. Banka v roce 2018 využila smart smlouvy k vypořádání třícestné dohody o zpětném odkupu a založila blockchain laboratoř, aby mohla dále testovat a experimentovat s DLT. Sberbank, NSD a MTS, uzavřely obchodní dluhopis, který byl vydán na ruské centrální knize cenných papírů.

 • Bank of China Hong Kong: Používá DLT ke zpracování 85 % svých ocenění nemovitostí souvisejících s hypotékami.

Tokenizace

V Bělorusku existuje krypto burza cenných papírů s tokeny cenných papírů. Mezi tokeny cenných papírů jsou uvedeny některé běloruské společnosti, které nabízejí tokeny. Například tokeny společnosti Stroyinvestleasing LLC jsou založeny na blockchainu Etherea. Tyto tokeny jsou pouhým druhem dluhopisu, který má roční úrokovou sazbu 5,5 %, která se platí v eurech. Tokenizace veřejných dluhopisů je druh rozvoje myšlenky blockchainu. Tím by mohly být tokeny pro moderní investory atraktivnější a transparentnější.

Logistika

Odhaduje se, že až 90 % světového obchodu zaopatřuje každý rok mezinárodní námořní průmysl. Jakákoli řešení, která pomáhají zmírnit náklady a chybovost, tak mohou nabídnout obrovskou příležitost. Jednou z oblastí, kde se v námořní dopravě používá DLT, je obchodní dokumentace a administrativní zpracování zásilek.

Kde se DLT v pojišťovnictví již používá:

 • Maersk a IBM: První, kteří uvedli systém založený na blockchainu k digitalizaci obchodních pracovních toků a sledování zásilek typu end-to-end.

 • Zim: Sledování zásilek od Zim, včetně konosamentu listu, což je pravděpodobně nejdůležitější dokumentace pro námořní přepravu. Tato a další řešení nejen zlepší důvěru a přehled zúčastněných stran, ale čím více bude nových řešení založených na blockchainu, tím bude dosaženo větší efektivnosti vzhledem k velikému počtu zúčastněných stran zapojených do konkrétní zásilky.

 • Anheuser-Busch InBev: Společnost má centrály v Belgii (v posledních zprávách celkem 56,36 miliardy USD). Anheuser-Busch InBev se snaží používat platformu blockchain se záměrem zjednodušit řízení nákladní logistiky.

Sekundární trh s vozidly

Hlavním důvodem použití DLT v automobilovém průmyslu je zajištění spolehlivých informací o historii automobilu. Zákazníci mohou zpětně sledovat možné nedostatky automobilu, protože prodejci častoi neuvádí pravdu. Pronájem je dalším způsobem použití blockchainu, požadované dokumenty mohou být uloženy na blockchainu → okamžitá a lepsí sledovatelnost řidiče. Spolujízda DLT může vylepšit spolurozhodování, protože může vyřešit problém nedostatečné ochrany spotřebitele a skrytých poplatků.

Kde se DLT v pojišťovnictví již používá:

 • Bosch: Laboratoř IoT společnosti Bosch zkoumá způsoby, jak ověřit a zkontrolovat data ujetých kilometrů. registr historie automobilů carVertical shromažďuje a ověřuje informace o historii automobilů a poskytuje je uživatelům.

 • Loyyal: Společnost, která zaznamenává nabídky aut a autodílů mezi prodejci a zákazníky a vydává věrnostní body, které mohou být později uplatněny za slevy pro budoucí nákup.

Služby a energie

Energetické a inženýrské systémy jsou dnes většinou zastaralé a neefektivní. DLT má potenciál zlepšit efektivitu poskytovatelů služeb. Důvodem je zejména nízká konkurenční povaha odvětví energetiky a veřejných služeb pocházející od všech poskytovatelů nabízejících přesně stejný produkt. To vede ke zvýšené ochotě těchto firem sdílet informace a data, což představuje jedinečnou příležitost pro DLT.

Blockchain vytváří automatizované, auditovatelné a transparentní záznamy o vyrobené energii a její následné spotřebě. V důsledku toho hraje zásadní roli při snižování nákladů, například optimalizací procesů pro poskytovatele energie.

Kde se DLT v pojišťovnictví již používá:

 • Greeneum: Nabízí síť blockchainů, která umožňuje výrobcům, spotřebitelům, obchodníkům, společnostem poskytujícím služby a dalším zúčastněným stranám propojit se s transparentností, svobodou, bezpečností a důvěrou. Síť Greeneum se skládá ze dvou systémů. Systém obchodování s energií zajišťuje, sleduje a řídí obchod s energií prostřednictvím blockchainu. Spotřebitelé mohou přímo platit Greeneum Tokeny. Producenti zelené energie jsou odměněni dalšími žetony, Greeneum bonds. Když producenti spotřebovávají zelenou energii, obdrží uhlíkové kredity Greeneum. Kromě toho existuje globální datový systém. Zaznamenává ověřená metadata, nikoli blockchain, které pak lze použít k vygenerování předpovědí a dalších poznatků. Výrobci zelené energie obdrží certifikát, který odpovídá emisím uhlíku za jejich výrobu. Certifikát pro Greeneum Tokens lze prodat na trhu.

 • Enerchain: Blockchainová platforma, má řadu funkcí, jako je vytváření, úprava, zrušení a provedení příkazu, anonymní zadávání objednávek nebo obchodování s elektřinou a plynem, jakož i velkoobchodní a regionální energie. Jedná se o blockchain, který je extrémně rychlý, chrání před selháním a používá certifikáty veřejných klíčů k ověření účastníka a ke skutečnému šifrování end-to-end.

Autorská práva a duševní vlastnictví

Když přemýšlíme o autorských právech, jedním z největších problémů je to, že není tak snadné na první pohled říct, zda je položka originál nebo kopie Je obtížné sledovat neautorizované uživatele a pokud ano, může být velmi nákladné a časově náročné vymáhat si práva kvůli zákonným poplatkům, právnímu zastoupení a zdlouhavému procesu prokazování vlastnictví.
Blockchain vlastnictví autorských práv řeší levným a rychlým způsobem. To může být užitečné zejména pro menší umělce, kteří nemohou hájit své IP stejným způsobem jako velké. Blockchain certifikáty jsou právně akceptovány po celém světě.

Kde se DLT v pojišťovnictví již používá:

 • Bernstein Technologies: Německá společnost, která nabízí umělcům a podnikům nástroje pro vytváření a vymáhání práva duševního vlastnictví na základě blockchainu, kryptografie a decentralizovaného webu. Podle internetových stránek společnosti je jejich posláním „demokratizovat ochranu duševního vlastnictví tím, že inovátorům a kreativcům přinese klid vědomí, že: jejich práva duševního vlastnictví se snadno nárokují a hájí, jejich vynálezy a umělecká díla jsou bezpečně uložena“. Bernstein provede transakci na blockchainu, která obsahuje kryptografický otisk vašeho IP majetku a doklad o vlastnictví.

 • Copyrobo: Navržen tak, aby používal blockchain a časové razítko pro zajištění vlastnictví IP. Zákazník může nejen zaznamenat svou počáteční produkci a vlastnictví, ale také celý cyklus autorských práv k následným změnám obsahu. Tato razítka poskytují důkaz o autorské a patentové ochraně zákazníka. Důkazy lze dokonce použít u soudu, protože časová razítka jsou slučitelná s celosvětovými zákony a předpisy upravujícími ochranu autorských práv.

 • Ujomusic: Založené zpěvákem a skladatelem Imogenem Heapem, který nahrává a sleduje licenční poplatky pro hudebníky a umožňuje jim vytvořit si záznam o vlastnictví své práce.

Online hazardní hry

Největší problém s online hazardními hrami spočívá v tom, že mezi hráči a hernami existuje jen malá důvěra. Například, někdo hraje kostky v pravém kasinu, může vidět kostky hozené, může vidět, všechny, kteří sází a není důvod se domnívat, že kasino jakkoliv manipuluje s „množinou čísel“. U online hazardních her je však kasino provozováno programem, a to může vyvolat obavy, že dává kasinu větší šanci na výhru.

DLT lze použít pro online hazardní hry ke zvýšení transparentnosti. Transakci na blockchainu nelze skrýt, u klientů i provozovatelů je tak mnohem menší pravděpodobnost, že by se pokusili podvádět. Každá transakce, jako hod kostek, by mohla být kódována, to zvýší důvěru mezí hráčem a provozovatelem. Důvěra bude mít následek přísun více zákazníků.

Digitální identita

 • Sovrin: V síti Sovrin mohou uživatelé spravovat svá osobní. Se soukromými klíči k podpisu a veřejnými klíči pro ověření mohou uživatelé plně kontrolovat svá data.

 • Zug digital ID: Zug, aka Crypto Valley, se rozhodl prozkoumat digitální identity založené na blockchainu, aby se zlepšil přístup k současným vládním službám a současně se zvýšila účinnost, bezpečnost dat a přístupnost hlasování.

Bezpečnost

 • HALA: Řešení založené na blockchainech, které určují umístění únikových cest, upozorňuje občany na evakuaci a zaznamenává neměnné důkazy, které identifikují pachatele útoků.

Kontakt
Opište kód: captcha

Altlift s.r.o.

+420 725 241 781
info@altlift.cz

Korunní 2569/108
101 00 Praha 10 - Vinohrady

IČO: 28133544

Total market cap: $
Dominance: %
Copyright © 2020 Altlift.cz