„Synthetix je nástrojem pro obchodování s deriváty v DeFi, který umožňuje komukoli a kdekoli získat v blockchainu expozici vůči široké škále aktiv.“ To je první definice Synthetixu, kterou uživatel uvidí při prvním vstupu na webové stránky projektu Synthetix. První věty litepaperu Synthetix zní následovně: „Synthetix je decentralizovaný protokol pro vydávání syntetických aktiv postavený na platformě Ethereum. Tato syntetická aktiva jsou zajištěna síťovým tokenem Synthetix (SNX), který po uzamčení v kontraktu umožňuje vydávání syntetických aktiv (Synthů).“ Abychom těmto definicím porozuměli, musíme pochopit klíčové pojmy, které tyto definice tvoří.

Synthetix – základní pojmy

Ekosystém Synthetix využívá několik různých tokenů, jejichž roli v systému popíšeme níže, stejně jako některé ze základních pojmů a technologií důležitých pro pochopení ekosystému Synthetix.

DeFi (decentralizované finance)

Forma financování založená na blockchainu, která se nespoléhá na centrální finanční zprostředkovatele, jako jsou makléřské společnosti, burzy nebo banky, které nabízejí tradiční finanční nástroje. Místo toho využívá inteligentní kontrakty na blockchainech, z nichž nejběžnější je Ethereum.

SNX

SNX je primární forma zajištění, která kryje syntetická aktiva dostupná v protokolu Synthetix. Jeho stakeři mají nárok na poplatky generované z obchodů se Synthy na burze Synthetix.Exchange; odtud se odvozuje hodnota z tokenu SNX.

Syntetická aktiva (Synths)

Všechny Synthy jsou kryté tokeny SNX. Synthy jsou vydány, když držitelé SNX použijí své SNX jako kolaterál (záruku) pomocí Mintr, decentralizované aplikace pro interakci se smart contracty Synthetix. Existuje mnoho typů synthů, včetně forexových, komoditních, kryptografických, indexových a inverzních. Každé syntetické aktivum je ERC20 token, který sleduje cenu externího aktiva.

Forex

Forexové synthy sledují cenu forexových měn prostřednictvím cenových kanálů dodávaných sítí distribuovaných uzlových operátorů (orákul) Chainlink.

Commodity

Komoditní synthy sledují cenu komodit prostřednictvím cenových kanálů dodávaných sítí orákul Chainlink.

Crypto

Crypto Synths sledují cenu kryptoměn prostřednictvím cenových kanálů, které v současné době dodává síť Synthetix oracle. Krypto Synthy budou brzy převedeny na používání sítě orákul společnosti Chainlink.

Index

Indexové synthy sledují cenu indexů prostřednictvím cenových kanálů dodávaných sítí oracle operátorů distribuovaných uzlů společnosti Chainlink. Tyto indexy mohou být buď dostupné v off-chain financích, jako je sNIKKEI, nebo mohou být navrženy komunitou Synthetix na zakázku, jako je sDEFI.

Inverse

iSynthy inverzně sledují cenu aktiv prostřednictvím cenových kanálů dodávaných buď oarclem společnosti Synthetix, nebo sítí oraclů distribuovaných uzlových operátorů společnosti Chainlink. Umožňují obchodníkům efektivně zaujmout krátkou pozici a v současné době jsou k dispozici pro Crypto Synths a Index Synths. Každý iSynth má tři důležité body: vstupní bod, horní limit a dolní limit. Jeho vstupní bod je cena, za kterou je do systému zadán.

Pozadí projektu Synthetix

Synthetix je decentralizovaná burza (DEX) a platforma pro syntetická aktiva. Protokol je navržen tak, aby uživatelům zpřístupňoval podkladová aktiva prostřednictvím syntetiků, aniž by museli podkladová aktiva držet. Platforma umožňuje uživatelům autonomně obchodovat a vyměňovat synthy. Má také staking pool, kde mohou držitelé vsadit své tokeny SNX a jsou odměněni podílem na transakčních poplatcích na burze Synthetix. Platforma sleduje podkladová aktiva pomocí protokolů pro doručování cen smart contractů zvaných orákulum. Synthetix umožňuje uživatelům obchodování se synthy, bez problémů s likviditou/slippage . Rovněž eliminuje potřebu zprostředkovatelů/třetích stran.

Tokeny SNX se používají jako kolaterál pro vydaná syntetická aktiva. To znamená, že kdykoli jsou synthy vydány, jsou tokeny SNX uzamčeny ve smart contraktu. Od svého spuštění protokol přešel na Optimistic Ethereum mainnet, aby pomohl snížit gas fee v síti a snížit oracle latency.

Funkce dluhu v systému Synthetix

Funkce dluhu v systému Synthetix

Klasifikace Synthetixu

V následujících řádcích klasifikujeme Synthetix na základě několika aspektů.

Substance

Podstatou Synthetixu je protokol, což znamená, že měna má pevně daná pravidla, která jsou naprogramována a nezávislá na úvaze lidí. Protokol Synthetixu je podrobněji vysvětlen v celém dokumentu.

Vydavatel (měnová autorita)

Tvůrci SNX vytvářejí dluh vydáváním Synthů.

Nositel

Nositelem je token SNX, protože právě jím jsou všechna syntetická aktiva kryta. Bez tokenů SNX, které drží hodnotu a jsou projekcí měny, by syntetická aktiva, která jsou jimi kryta, neměla žádnou skutečnou hodnotu.

Hodnota (Synthetixu a tokenu SNX)

Mechanismus sdruženého kolaterálu Synthetix řeší problémy s likviditou a slippage, s nimiž se potýkají DEXy, a od toho se odvíjí hodnota ekosystému Synthetix. Hodnota tokenu SNX je odvozena od práva účastnit se sítě a zachytávat poplatky generované z burz Syntix.

Měnová jednotka

V ekosystému Synthetix se používají různé druhy tokenů. SNX je primární forma zajištění, která kryje syntetická aktiva dostupná v protokolu Synthetix. Jeho stakeři mají nárok na poplatky generované z obchodů Synth na burze Synthetix.Exchange. Jedná se o právo účastnit se sítě a zachytávat poplatky generované z výměn Synth, od nichž se odvozuje hodnota tokenu SNX.

Systém přenosu

Níže jsou uvedeny kroky, které jsou nezbytné pro zpracování směny Synth (v tomto příkladu z sUSD na sBTC) v rámci chytrých smluv:

 1. Spálení zdrojového Synthu (sUSD), což zahrnuje snížení zůstatku sUSD dané peněženkové adresy a aktualizaci celkové nabídky sUSD.
 2. Stanovení výše konverze (tj. směnný kurz na základě ceny jednotlivých měn).
 3. Účtování směnného poplatku, který v současné době činí 0,3 % z konvertované částky, a odeslání jej jako sUSD do fondu poplatků, kde si jej mohou stakeři SNX nárokovat.
 4. Zbývajících 99,7 % je vydáno cílovou smlouvou Synth (sBTC) a zůstatek na adrese peněženky je aktualizován.
 5. Aktualizuje se celková zásoba sBTC.

Ke směně není zapotřebí žádná protistrana, protože systém převádí dluh z jednoho Synthu na druhý. Proto nejsou vyžadovány žádné knihy objednávek ani párování objednávek, což vede k nekonečné likviditě mezi Synthy. Proti fondu dluhů není třeba zaznamenávat ani žádnou změnu dluhu, protože stejná hodnota je spálena ze zdrojového Synthu a vydána z cílového Synthu.

Instituce

Držitelé SNX jsou základními regulátory a jsou potřební k udržení systému. Držitel SNX může vydávat jakýkoli synth v systému (například sUSD) tím, že uzamkne svůj SNX jako kolaterál prostřednictvím chytrého kontraktu Synthetix. Kroky, které jsou při ražbě mincí držitelem SNX prováděny, jsou následující:

 1. Smlouva Synthetix kontroluje, zda držitel SNX může proti svému SNX mintovat synthy, což vyžaduje, aby byl jeho Collateralization Ratio nižší než 750 %.
 2. Jejich dluh je přidán do registru dluhů. Dluh představuje částku nově mintované hodnoty a je uložen v sUSD.
 3. S dluhem přiřazeným stakerovi dává kontrakt Synthetix pokyn kontraktu sUSD k emisi nové hodnoty. Připočte ji ke své celkové zásobě a přiřadí nově mintovaný sUSD do peněženky uživatele.

Stakeři ETH také hrají roli při udržování systému. Synthy je možné razit také pomocí stakingu ETH. Dluh ETH stakerů je však denominován v ETH, nikoli v sUSD. Nepřidává se ke sdruženému dluhu systému, a proto nekolísá v závislosti na výsledcích obchodníků.

Dalším subjektem, který hraje důležitou roli, jsou obchodníci, aniž by museli držet nebo stakovat SNX. Obchodníci na Synthetix.Exchange mohou využívat výhod systému, který umožňují stakeři SNX, a to obchodování s nejrůznějšími aktivy s nekonečnou likviditou a bez skluzu.

A konečně, arbitrážní obchodníci hrají v systému také svou roli, ačkoliv jsou méně důležití pro udržení systému. Hlavní příležitostí pro arbitráž v systému Synthetix je využití podhodnocených aktiv na sekundárním trhu. Pokud se sETH nebo sUSD někdy obchodují pod cenou ETH, respektive USD, pak mohou stakeři profitovat tím, že je levně nakoupí a použijí v rámci systému Synthetix, kde jejich hodnota nezohledňuje tržní kurz.

Kolaterál

Model sdruženého kolaterálu systému Synthetix umožňuje uživatelům provádět konverze mezi synthy přímo pomocí inteligentní smlouvy, čímž se vyhnou potřebě protistran.

Příliv peněz do oběhu

Maximální nabídka SNX činí 212 424 133 tokenů. V současné době je v oběhu 114 841 533,01 SNX

(v době psaní tohoto článku). Prostřednictvím své prvotní nabídky mincí (ICO) prodala společnost Synthetix více než 60 milionů tokenů. Tokeny SNX jsou před-mintovány a podle společnosti Binance Research bude celková nabídka tokenů SNX rozdělena následovně : 0,87 % v předprodeji, 19,20 % v soukromém prodeji, 3,05 % ve veřejném prodeji, 18,49 % v týmu, 0,77 % u poradců, 4,62 % u nadace, 1,93 % u partnerských pobídek, 1,16 % u odměn/airdropů a 49,92 % pro stakingu.

Odliv peněz z oběhu

Když chce staker SNX opustit systém nebo snížit svůj dluh a odblokovat stakované  (uzamčené) SNX, musí splatit svůj dluh. V nejjednodušším případě: staker vydělá 10 sUSD tím, že uzamkne SNX jako zástavu, a musí spálit 10 sUSD, aby je odemkl. Pokud se však dluhový pool mění (a tudíž se mění i jejich individuální dluh), zatímco jsou stakovány, může se stát, že budou muset spálit více nebo méně dluhu, než vytěžili. Postup pro snížení dluhu na nulu je následující:

 • Smart contract Synthetix určí zůstatek dluhu a odstraní je z registru dluhů.
 • Spálí se požadované množství sUSD a aktualizuje se celková zásoba sUSD spolu se zůstatkem sUSD v peněžence uživatele.
 • Zůstatek SNX se stává převoditelným.

Komunikace

Firma na svém webu popisuje hned několik způsobů, kterými komunikuje navenek. Prvním z nich jsou diskuse v síti Discord. Všechny diskuse o správě Synthetixu začínají v komunitě Synthetix Discord v kanálu #governance. Existují také výzkumná fóra (Synthetix Research Forum), kde jsou diskutovány formalizovanější názory týkající se správy a vylepšení systému Synthetix. Existuje také webová stránka SIP, která slouží k přezkoumání nebo vytvoření návrhů na zlepšení Synthetixu (SIP). Technickou podporu můžete získat na diskuzním kanálu Synthetix Discord v kanálu #tech-support a další zdroje podpory, vysvětlení a odkazy najdete na komunitou vytvořené stránce Synthetix Resources.

Partnerství

Tokeny SNX lze zakoupit na předních burzách, jako jsou Binance, OKEx, Coinbase Pro a Uniswap (V2). Společnost Synthetix rovněž oznámila partnerství se společností Chainlink, poskytovatelem decentralizovaných oracle řešení. Toto partnerství je klíčové, protože umožňuje společnosti Synthetix přístup k dalším aktivům a uživatelům DeFi poskytuje přístup k expozici těchto aktiv. Společnost Synthetix například mohla vytvořit aktivum sOIL, derivát ropy. Podle AltcoinBuzz , Synthetix využívá decentralizovanou síť orákul Chainlink, která odráží pohyb cen ropy. Vytvoření sOIL dává uživatelům DeFi on-chain expozici vůči ropě, která je jednou z nejdůležitějších komodit na světě, protože světová ekonomika je na ropě závislá.

Zkušenosti týmu Synthetix

Síť byla spuštěna v září 2017 Kainem Warwickem pod názvem Havven (HAV). Zhruba o rok později se společnost rebrandovala na Synthetix. Kain Warwick je zakladatelem společnosti Synthetix a nevýkonným ředitelem maloobchodní sítě blueshyft. Před založením společnosti Synthetix pracoval Warwick na několika dalších kryptoměnových projektech. Založil také Pouncer, živou aukční stránku exkluzivně pro Austrálii.

Peter McKean, generální ředitel projektu, má více než dvacetileté zkušenosti s vývojem softwaru. Dříve pracoval jako programátor ve společnosti ICL Fujitsu. Jordan Momtazi, provozní ředitel společnosti Synthetix, je obchodní stratég, analytik trhu a vedoucí prodeje s několikaletými zkušenostmi v oblasti blockchainu, kryptoměn, digitálních plateb a systémů elektronického obchodování. Justin J. Moses, technický ředitel, byl dříve technickým ředitelem ve společnosti MongoDB a zástupcem vedoucího praxe ve společnosti Lab49. Byl také spoluzakladatelem společnosti Pouncer.

Současné financování

Od svého založení v roce 2017 společnost Synthetic získala pět oznámených finančních prostředků od sedmi různých investorů v celkové výši 46,1 milionu USD. Mezi investory patří Coinbase Ventures, Paradigm, IOSG Ventures, Framework Ventures, George Burke a Infinite Capital.

Aktuální rizika

V současné architektuře existuje několik rizik, protože Synthetix je stále experimentální systém a složité systémy vyžadují jak empirická pozorování, tak teoretickou analýzu. Empirická pozorování a teoretická analýza zajišťují, že návrh mechanismu sladí pobídky pro všechny účastníky.

Jedno z rizik se týká dluhu, který držitelé SNX emitují, když stakují své SNX a mintují Synthy. Tento dluh může kolísat v důsledku změn směnných kurzů v systému. To znamená, že aby mohli opustit systém a odblokovat své vsazené SNX, mohou být nuceni spálit více synthů, než původně vyrazili.
Většina lidí v oblasti kryptoměn si je tohoto rizika vědoma, ale ceny většiny kryptoaktiv jsou vysoce korelovány s Bitcoinem a/nebo Ethereem. To znamená, že je možné, že dojde k velkým výkyvům ceny tokenu SNX z důvodů, které mají jen málo společného se SNX nebo systémem Synthetix.

V neposlední řadě existuje řada aspektů systému, které jsou v současné době centralizované. Toto rozhodnutí bylo učiněno s cílem zajistit efektivní realizaci projektu. Má zajistit, aby bylo možné systém snadno aktualizovat, ale propůjčuje to inženýrskému týmu určitou úroveň kontroly, která vyžaduje důvěru uživatelů. Ačkoli tyto aspekty budou časem postupně odstraněny, je důležité pochopit rizika spojená se současnou architekturou systému.

Strategie zmírňování rizik

Jako decentralizovaný protokol se tým Synthetix zavázal k decentralizaci a odolnosti vůči cenzuře – půjde o postupný proces, jak bude systém dozrávat. To se týká i klíčových oblastí, jako jsou cenové kanály. Již dříve jsme zmiňovali partnerství se společností Chainlink, poskytovatelem decentralizovaných oracle řešení.
Další důležitou oblastí je správa; Synthetix nedávno zahájil pravidelné komunitní výzvy ke participaci, aby zajistili soulad cílů projektu s komunitou. Dalším aspektem tohoto procesu je přechod na formální proces řízení změn; Synthetix zavedl SIP (Synthetix Improvement Proposals), aby komunita mohla předkládat požadavky na změny a aby bylo zajištěno, že všechny změny systému budou dobře pochopeny a zváženy všemi zúčastněnými stranami.

Zhodnocení projektu Synthetix

Společnost Altlift považuje Synthetix za jednu z předních platforem DeFi. Systém nabízí syntetická aktiva uživatelům po celém světě a poskytuje přístup ke specializovaným obchodním strategiím. Vezmeme-li v úvahu velikost tradičních finančních trhů, má potenciál skutečně vytvořit masivní tokenizovaný trh digitalizovaných reálných aktiv na blockchainu Ethereum. Tým Altlift považuje spolupráci společnosti Synthetix se společností Chainlink za obzvláště zajímavou, protože umožňuje držitelům SNX přístup k ještě širšímu spektru aktiv. Inverzní synthy (iSynthy) přinášejí do systému také další zajímavý prvek, protože umožňují uživatelům zaujímat krátké pozice na syntetických aktivech.