Solana ve svém whitepaperu popisuje vlastní projekt jako nový druh architektury blockchainu založený na tzv. důkazu historie (Proof of History, PoH) – tedy důkazu  ověřením sousledností událostí. PoH se používá k zakódování jinak nedůvěryhodného „plynutí času“ do účetní knihy (ledgeru) – lineární datové struktury. Při použití spolu s konsensuálním algoritmem, jako je Proof of Work (PoW) nebo Proof of Stake (PoS), může PoH snížit režii zasílání zpráv v byzantském replikovaném stavovém stroji (blockchainové řešení problému dvou armád), který je odolný proti poruchám, což ve výsledku vede ke kratší době finalizace, než je jedna sekunda. Ve whitepaperu jsou dále navrženy dva algoritmy, které využívají vlastnosti PoH pro udržení roviny času v ledgeru: algoritmus PoS, který se může znovu složit po rozdělení do libovolné velikosti a algoritmus (PoRep) – efektivní streamovací důkaz replikace (PoRep). Kombinace PoRep a PoH pak poskytuje obranu proti padělání ledgeru s ohledem na čas (pořadí) a uložení. Protokol je analyzován na síti o rychlosti 1 gb/s a s dnešním hardwarem je možné dosáhnout propustnosti až 710 tisíc transakcí za sekundu. Solana je open source projekt implementující nový, vysoce výkonný veřejný blockchain. Nadace Solana Foundation sídlí v Ženevě ve Švýcarsku.

Klíčové pojmy

Důkaz historie (PoH)

Posloupnost výpočtů, která může kryptograficky ověřit plynutí času mezi dvěma událostmi. PoH je bezpečná funkce zapsaná tak, že výstup nelze předpovědět ze vstupu a musí být kompletně provedena, aby se vygeneroval výstup.

Vazby (bonds)

Ekvivalent nákladů na pořízení a provoz těžebního hardwaru v Proof of Work. Těžař si koupí hardware a elektřinu a odevzdá je do jedné větve v blockchainu Proof of Work. Vazba je mince, kterou validátor odevzdává jako zástavu, zatímco validuje transakce. Prakticky jde o jiný název pro Proof of Stake.

Slashing

Navrhované řešení problému „co je vlastně v sázce?“ v systémech Proof of Stake. Když je zveřejněn důkaz hlasování pro jinou větev, může tato větev zničit vazbu validátora. Jedná se o ekonomický stimul, který má validátory odradit od potvrzování více větví.

Nadpoloviční většina

Nadpoloviční většina je ⅔ validátorů vážená jejich vazbami. Shoda nadpoloviční většiny tedy znamená, že síť dosáhla konsenzu a že alespoň ⅓ sítě by muselo hlasovat zlomyslně, aby tato větev byla neplatná. Takto by ekonomické náklady útoku činily ⅓ tržní hodnoty mince.

Drone

Služba mimo blockchain, která funguje jako správce soukromého klíče uživatele. Obvykle slouží k ověřování a podepisování transakcí.

Klasifikace

Substance

Podstatou Solany je protokol, což znamená, že měna má pevná pravidla, která jsou naprogramována a nezávislá na úvaze lidí. Protokol Solany je podrobněji vysvětlen v analýze.

Hodnota (Solana a SOL):

Nejprve projdeme hodnotu a návratnost stakingu SOL, který je klíčovou součástí udržování chodu sítě Solana – tedy míru návratnosti (neboli úrok) získaný ze stakingu SOL. Často se uvádí jako roční sazba (např. „výnos ze stakingu je v současné době 10 % ročně“). Výnos ze stakingu lze vypočítat z Inflačního plánu spolu s podílem celkové aktuální nabídky, který je v daném okamžiku stakována. Explicitní vztah je dán vztahem:

Tokenomics Solana

Distribuce a tvorba SOL

Součástí protokolu Solona je tzv. inflační plán (podrobněji rozebrán v části analýzy věnované tvorbě), který určuje, kdy a v jaké výši bude SOL vytvořen. Nově vytvořený SOL je distribuován uživatelům prostřednictvím odměn validátorům Solany. Tento systém odměn založený na protokolu je validátorům poskytován navíc k výdělkům z transakčních poplatků, což podporuje větší účast v síti a větší množství odměn: jde o pozitivní cyklus. Stakeři také získávají pasivní odměny z nově vytvořených SOL.

Systém přenosu

Nosičem je SOL, což je nativní token Solany. SOL lze předávat uzlům v clusteru Solana výměnou za spuštění programu v řetězci nebo ověření jeho výstupu. Může být odměnou za staking nebo validaci.

Peněžní jednotka

Měnovou jednotkou je SOL, který je nekonečně dělitelný na setiny. V současné době je v oběhu 297 102 542,56 SOL (22. září). Celková zásoba je 504 711 355, což je množství mincí, které již byly vytvořeny, po odečtení mincí, které byly spáleny.

Systém přenosu

Validátory tvoří páteř sítě Solana. Každý validátor pomáhá vytvářet ze Solany síť s nejvyšší odolností proti cenzuře a vysoce výkonnou blockchainovou síť tím, že zpracovává transakce a podílí se na konsensu.

Instituce

Instituce Solana

Výše uvedený obrázek ukazuje tok transakcí v celé síti. Jak je znázorněno na grafu, prvním krokem v procesu je odesílání zpráv uživateli do blockchainu (transakce jsou zprávy odeslané uživateli). Tyto zprávy přijímá generátor PoH a tento „vedoucí pracovník“ seřadí transakce, přiřadí bloku transakcí identifikátor „stavu“ a tento výstup odešle replikačním uzlům. Replikační uzly (ověřovatelé) pak zveřejňují své potvrzovací stavy, které slouží jako hlasování o potvrzení stavu. Zde vidíme centralizaci systému, která např. na Bitcoinu vůbec není. Obecně lze říct, že v současných DLT řešeních existuje vždy trade-off mezi efektivitou (rychlostí, cenou) transakcí a decentralizací.

Zajištění

Validátory při potvrzování transakcí odevzdávají jako kolaterál vazby neboli mince. Transakce s vazbami vezme určité množství mincí a přesune je na vazbový (bondingový) účet pod identitou uživatele. Mince na vazbovém účtu nelze utratit a musí na něm zůstat, dokud je uživatel neodstraní. Uživatel může pouze odstranit prošlé mince, jejichž platnost vypršela. Vazby jsou platné po potvrzení pořadí transakcí nadpoloviční většinou aktuálních zúčastněných stran.

Tvorba tokenů

Solana také vytváří nové tokeny na základě „dezinflačního plánu“, v němž se míra emise SOL po zahájení na nejvyšší hodnotě pravidelně snižuje. Mezitím Solana tvrdí, že nabídka se nakonec ustálí na „předem stanovené dlouhodobé míře inflace“. Níže uvádíme některé klíčové pojmy související s vytvořením sítě SOL a jejím inflačním harmonogramem:

  • Počáteční míra inflace [%]: Počáteční míra inflace pro okamžik, kdy je inflace poprvé povolena. Míra emise tokenů může od tohoto bodu pouze klesat.
  • Míra dezinflace [%]: Míra inflace, při které se sníží míra inflace.
  • Dlouhodobá míra inflace [%]: Stabilní dlouhodobá Míra inflace, kterou lze očekávat.

Ničení tokenů

Protokol spálí část transakčních poplatků, které vybere, aby udržel omezenou nabídku SOL oproti své emisi 500 000 000 SOL. Na začátku září Solana teasovala „událost Ignition“, o které mnoho lidí spekulovalo, že souvisí s pálením; Ignition(zážeh)  však byla pouze událost hackathonu (https://ignition.devpost.com/) a k žádnému pálení nedošlo!

Další informace

Komunikace

Společnost Solana má k dispozici velké množství komunikačních kanálů, které najdete na záložce „Komunita“ na jejích webových stránkách: https://solana.com/community. Mezi komunikační kanály patří Telegram, Twitter, YouTube, VK, Weibo, Discord, GitHub nebo Reddit. Níže je uveden přehled jejich komunity a toho, jak je aktivní (ke dni 21. října 2021):

Channel of Communication  Number of Followers/Users
Telegram >85,032 members
Twitter >758,200 followers
YouTube >18,100 subscribers
VK >1,871 followers
Weibo >2,000 subscribers
Discord ~44,556 members
GitHub >4,539 stars
Reddit >32,791 subscribers

Aby se Solaně i nadále dařilo a předčila ostatní podobné projekty, jako je Polkadot a Binance Smart Chain (BSC), bude muset komunita nadále růst, aby vytvořila větší síťové efekty než ostatní projekty. Zde je aktuální (21. října) stav velikosti komunity projektu Solana:

Communication Channel Solana # of Users Polkadot # of Users BSC # of Users
Telegram >85,032 members >36,9598 members >69,028 members
Twitter >758,200 followers >744,700 followers >1.3M followers
YouTube >37,900 subscribers >34,900 subscribers >87,000 subscribers
GitHub >4,539 stars >4,400 stars >1,300 stars
Reddit ~73,300 members ~57,300 members ~10,300 members

Solana překonává Polkadot ve všech šesti hlavních komunikačních kanálech používaných kryptoměnovými projekty a ve většině těchto kanálů překonává BSC. Další analýzy růstu jednotlivých kanálů Solany ve srovnání s ostatními projekty budou průběžně sledovány.

Partnerství Orca

Orca je decentralizovaná kryptografická burza (DEX), která byla postavena na blockchainu Solana. Dne 22. září 2021 Orca oznámila čerstvé financování ve výši 18 milionů dolarů vedené společnostmi Polychain, Placeholder a Three Arrows Capital. Na začátku září 2021 oznámila blockchainová streamovací platforma Audius, že spolupracuje se Solanou na vytvoření integrace NFT na platformě. K integraci dojde prostřednictvím Phantomu, multiřetězcové peněženky a rozšíření prohlížeče společnosti Solana. Nové funkce budou dostupné pro profily stříbrné úrovně Audius, tedy účty, které vlastní více než 100 nativních tokenů AUDIO platformy.

Partnerství FTX a Alameda Research

FTX a Alameda spolupracovaly na vytvoření Serum, nové vysokorychlostní, non custodial DEX, která je postavena na Solaně. Serum využívá on-chain centrální limitní knihu objednávek (CLOB) na mainnetu Solana. Serum si klade za cíl vyřešit tradiční problémy DeFi: vysoké náklady na gas, pomalé transakce, centralizaci, nízkou kapitálovou efektivitu a segmentaci likvidity.

Zkušenosti týmu

Kontaktní údaje klíčových členů týmu jsou uvedeny na stránce Solana na CrunchBase. Podcast Solana moderuje generální ředitel a zakladatel Anatolij Jakovenko. Přivádí zde hosty, diskutuje o Solaně a dalších projektech a komunikuje s komunitou.

  • Zakladatel a generální ředitel Anatolij Jakovenko.
  • Spoluzakladatel Eric Williams
  • Spoluzakladatel Stephen Akridge
  • Spoluzakladatel a technický ředitel Greg Fitzgerald
  • Spoluzakladatel a provozní ředitel Raj Gokal
  • Viceprezident pro provoz Matt Taylor
  • Hlavní vědecký pracovník Eric Williams

Aktuální financování

Solana má za sebou šest kol financování v celkové výši 335,8 milionu dolarů. Mezi hlavní investory Solany patří Multicoin Capital, Polychain a Andreessen Horowitz. Mezi další investory patří Memetic Capital, L1 Digital, Jump Trading, Collab+Currency, CoinShares, CoinFund, Sino Global Capital a Rockaway Blockchain.

MonkeyBall, herní platforma společnosti Solana, nedávno (k 21. říjnu 2021) získala financování ve výši 3 milionů dolarů od investorů, jako jsou Solana Capital, Republic, NFX, iAngels, Longhash, CMS, Jump Capital, Youbi, Morningstar Ventures, Banter Capital, Ascentive Assets, MarketAcross, Node Capital, ZBS Capital, Metaversal, Collider, BFF a 6th Man Ventures. Monkey Ball je fotbalová hra založená na Solaně. Hráči mohou získávat žetony vítězstvím, pořádáním zápasů nebo dokonce fanděním jiným zápasům. Nabízí bohatý herní zážitek a je vyvíjena na platformě Unity, díky čemuž je multiplatformní – pro stolní počítače i mobilní zařízení.

Aktuální rizika/červené vlajky a zmírňující opatření

Ve společnosti Altlift jsme identifikovali dva hlavní červené praporky. Za prvé, na hlavní stránce Solany není žádná zmínka o týmu. To je podezřelé, protože je těžké důvěřovat projektu, u kterého nelze najít členy, kteří jej vytvořili. Jakkoli jde o potenciální riziko, lze jej snadno zmírnit uvedením jmen, zkušeností a kontaktních údajů. Společnosti Altlift se podařilo najít některé informace o zakladatelích a dalších členech týmu, ale ze stránek třetí strany.

Za druhé, společnost ve svých whitepaperech ani v následných dokumentech neuvádí žádná rizika, která pro svůj projekt předpokládá. Nezmiňovat rizika znamená myslet si, že žádná rizika neexistují, což je potenciálně nezodpovědné. Alespoň zmínka o rizicích, která tým předpokládá, a o tom, jak je plánuje zmírnit, je potřebná, aby ukázala, že se dívá dopředu a předvídá potenciálně škodlivé události.

Zářijový výpadek

Dne 14. září byla síť Solana na ~17 hodin vypnuta. V tomto období nedošlo ke ztrátě žádných finančních prostředků a síť byla po opětovném spuštění plně funkční. Tento problém se týká centralizace. Podle prohlášení Solana Foundation, které vyšlo po výpadku, byl příčinou výpadku „útok na odepření služby“ (DDoS útok) způsobený tím, že síť byla zaplavena transakcemi z Grape Protocol, který spustil své IDO na Raydium. Mnoho validátorů se zhroutilo, což zpomalilo síť a nakonec ji i zastavilo. Solana o sobě tvrdí, že je decentralizovanou sítí, ale v decentralizovaném systému by se takovému masivnímu selhání nemělo dojít. Decentralizace existuje v různých úrovních, a přestože lze Solanu zařadit do kategorie decentralizovaných sítí, do značné míry se spoléhá na centrální řídicí bod. Ve zprávě se uvádí, že zpomalení začalo, když byla „fronta forwarderů“ zaplavena, což „způsobilo, že paměť využívaná touto frontou neomezeně rostla“. Silná závislost na frontě forwarderů je nebezpečná, protože díky ní je Solana méně decentralizovaná než jiné systémy. To lze zmírnit tím, že se usnadní získávání většího počtu validátorů (současné náklady na to, aby se člověk stal validátorem, jsou vysoké kvůli hardwaru potřebnému k provádění transakcí s vysokou propustností), omezí se množství „zdrojově náročných“ bloků, které lze validovat najednou, nebo se změní současný proces, podle kterého je Solana Foundation jediným subjektem vyvíjejícím jádrové uzly blockchainu.

Realita decentralizace systému Solana

Navzdory nižší decentralizaci Solany ve výše uvedených oblastech je Solana decentralizovanější než Bitcoin a Ethereum, pokud jde o kontrolu vrchních validátorů. Tím se myslí, kolik validátorů by se teoreticky mohlo domluvit kdyby chtěli „napadnout síť“. Toto je měřeno „Nakamotovým koeficientem“. Podle Solana Beach má Solana Nakamotův koeficient 19, zatímco NC Bitcoinu je 5 a NC Etherea 3. Jde o to, že by se teoreticky mohlo domluvit několik těžebních poolů a provést double-spend. To je pro Solanu z hlediska míry její decentralizace pozitivní. Dalším rizikem pro její decentralizaci je ale množství tokenů v držení insiderů. Odhaduje se, že přibližně 50 % Solany je v držení insiderů, zatímco u Etherea je to přibližně 15 % a u Cardana 17 %. To je problém, protože to ukazuje, že Solana možná nemá takový dosah a komunitu, jakou sama sebe prezentuje. Komunita Solany se však neustále rozrůstá a roste rychleji než mnoho jiných podobných projektů. Altlift bude růst komunity Solany i nadále sledovat, protože by mohl vést k větší decentralizaci díky většímu počtu validátorů, díky nižšímu podílu tokenů SOL v držení insiderů a díky většímu počtu subjektů spolupracujících s nadací Solana při vývoji základních uzlů na blockchainu.

Závěr

Celkově má Solana solidní základy ve velkém množství finančních prostředků a podporovatelů. Solana má také silnou komunitu napříč mnoha kanály a Altlift bude nadále sledovat růst těchto komunit. Má ale několik rizik a potenciálních problémů, které by mohly být snadno zmírněny větší komunikací a transparentností od členů týmu, kteří za projektem stojí. Největším červeným praporkem Solany je její nedostatečná decentralizace. Což je v přímém rozporu s tím, co může tvrdit marketingový tým Solany.