1. Tento Sazebník společnosti Altlift, s.r.o. (dále také Společnost) určuje výši odměn Zprostředkovatelů a je zároveň přílohou Smlouvy o zprostředkování.
  2. Sazebník je platný do vyhlášení nového sazebníku. Jeho aktuální verze je zveřejněna na webové stránce altlift.cz/sazebnik.
  3. Za zprostředkování uzavření Smlouvy o individuální správě kryptoaktiv náleží Zprostředkovateli odměna jako podíl na ziscích Společnosti realizovaných na základě každé této smlouvy, a to ve výši 7,5 %.
  4. Za zprostředkování vkladu kvalifikovaného investora (klienta) do Společnosti obchodovaným fondem Altlift Digital Assets Fund (dále ADAF) náleží Zprostředkovateli odměna jako podíl na ziscích Společnosti z daného klienta, a to ve výši 7,5 %.
  5. Dvojitá odměna ve výši 15 % náleží Zprostředkovateli podle bodu 3) i 4) v případě, že má zprostředkovatel sám se společností Altlift, s.r.o. uzavřenou platnou Smlouvu o individuální správě kryptoaktiv a společnost Altlift, s.r.o. mu spravuje alespoň 100 000 Kč. Dvojitá odměna náleží zprostředkovateli rovněž v případě, že je klientem fondu ADAF.
  6. Maximální výše odměn vyplácených dle bodu 3), 4) a 5) za konkrétního klienta je zastropována na 30 % z rozdílu mezi celkovou výší vkladů a celkovou výší výběrů tohoto klientů. Po dosažení uvedeného stropu nemá Zprostředkovatel nárok na další odměny za daného klienta.
  7. Za zprostředkování směny (resp. nákupu či prodeje kryptoaktiv) náleží Zprostředkovateli odměna ve výši 7,5 % odměny společnosti Altlift, s.r.o., pokud není se zprostředkovatelem dohodnuto jinak.
  8. Za zprostředkování analýzy, návrhu nebo auditu tokenomics či business plánu, nebo konzultace náleží zprostředkovateli odměna ve výši 7,5 % odměny společnosti Altlift, s.r.o., pokud není se Zprostředkovatelem dohodnuto jinak.
  9. Společnost si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu tohoto Sazebníku.