Altlift Digital Assets Fund

Investice do kryptoaktiv přes fond kvalifikovaných investorů

Na konci roku 2021 byl společností Altlift založen fond digitálních aktiv, Altlift Digital Assets Fund, určený pro kvalifikované investory. Jeho cílem je nabídnout kvalifikovaným investorům možnost investovat do kryptoměn skrze tradiční finanční instrument a umožnit tak využití potenciálu rychle rostoucího odvětví při zachování rozumné míry rizika. Fund managerem ADAF je společnost Richfox Capital.

Kanceláře Altlift - část týmu

Proč investovat do ADAF

Aktivní management

Základním stavebním kamenem fondu digitálních ADAF je aktivní obchodování kryptoměn namísto pouhého držení kryptoaktiv.

Diverzifikace

Krátkodobé spekulace založené na důkladných fundamentálních analýzách doplňujeme dlouhodobým držením největších kryptoměn na hardwarových peněženkách.

Likvidita

Díky týdenním NAV máte přehled o současném stavu své investice a jednoduchý způsob, jak ji v případě potřeby dostat zpět na Váš bankovní účet.

Tváře fondu digitálních aktiv ADAF

Digitální fond ADAF tvoří tým více než 15 analytiků, traderů a dalších profesionálů. Toto jsou jeho zakladatelé.

Andrea Benešová

Andrea Benešová

COO

Andrea má bohaté profesní zkušenosti z oblasti financí a managementu procesů. Než se přidala k firmě, zastávala různé finanční a účetní role ve velkých firmách i start-upech. Tak získala zkušenosti z široké palety prostředí a systémů, které teď využívá v Altliftu.

Jakub Jedlinský

CTO

Jakub se specializuje na fundamentální analýzu coinů a aplikačních projektů. Věnuje se testování fungování peněz pomocí konstrukce SFC modelů, což se naučil během výzkumné stáže na Kingston University London pod vedením Prof. Stevea Keena. Je jednatelem a CTO Altlift.

František Kudrna

CFO

František se v oblasti kryptoměn pohybuje od počátku roku 2016. Své dlouholeté zkušenosti z oblastí průmyslové automatizace a prostředí realit využívá k rozvoji společnosti Altlift, kde působí jako CFO.

Více informací o fondu

Stáhněte si brožuru obsahující detailní informace o výhodách investice do fondu digitálních aktiv ADAF.

Altlift tímto upozorňuje, že Altlift Digital Assets Fund (dále jen „Fond“) je rizikový fond vhodný pouze pro kvalifikované investory (jak jsou definováni podle nizozemského spopráva) v souladu s informačním memorandem Fondu. Hodnota investice do Fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost Fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do Fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů Fondu, tak jak jsou uvedeny v informačním memorandu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech Fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh k investici, návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení aplikovatelných právních předpisů.

Fond je založen podle nizozemského práva a zapsán v seznamu vedeném Nizozemským úřadem pro finanční trhy (dále jen „AFM“) pod správou společnosti Richfox Capital Investment Management B.V., se sídlem Keizersgracht 62, 1015 CS, Amsterdam, Nizozemí (dále jen „Správce“). Správce je zapsaný v seznamu vedeném AFM jako podlimitní správce v souladu s čl. 3 AIFMD.

Sdělení klíčových informací Fondu (KID) je k dispozici na žádost na invest@altlift.cz.